Rı Witness Система за свидетели на пациенти

Rı Система за сигурност на свидетелите е усъвършенствана компютърна система, известна също като компютърна система. Тази система се използва в лабораториите за IVF. Всички процедури, извършвани със системата, използвана в лабораториите, се контролират. Rı Система за свидетели на пациенти е система, която осигурява и защитава сигурността. Транзакциите, извършени с тази специално разработена система, се наблюдават и контролират 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата. Rı Система за свидетели на пациенти е автоматизирана система. Автоматизираната система е система, която нулира допустимата грешка. Тази система, която работи автоматично, контролира всички материали, поставени в работната зона, и проверява идентификацията на пациента. По този начин тя нулира границата на грешка. Rı Система за свидетели на пациенти е система, използвана за ин витро оплождане. С тази система то се извършва в лаборатория;

 • Приготвяне на сперма, 
 • Извличане на яйцеклетки
 • Микроинжектиране,
 • Трансфер на ембриони,
 • Криоконсервация на ембриони,
 • Разтваряне на ембриона,
 • Процедурите за биопсия на ембриони се наблюдават непрекъснато и автоматично.

Системата Rı Witness отговаря за горните операции. Системата проверява самоличността и регистрира данните.

Защо системата Rı Witness за свидетели на пациенти е важна за пациента?

Rı Система за свидетели на пациенти е система, която може да бъде предпочетена с увереност. Тази специално разработена система е важна, за да се чувстват пациентите по-комфортно. Когато се предпочете център, използващ системата Rı Witness, се гарантира, че процедурите се извършват при най-безопасни условия. Всички етапи на лечението на пациента са под постоянен контрол. Най-важната характеристика на използваната система е елиминирането на човешките грешки. Благодарение на системата Rı Witness човешките грешки, които могат да възникнат, се елиминират. В лабораториите могат да възникнат някои нещастни случаи поради разсейване или интензивност. Тези грешки могат да доведат до прекъсване на процеса на лечение. Rı Система за свидетели на пациенти е автоматизирана система. Следователно тя предотвратява грешки, които могат да възникнат поради разсейване или интензивност. По този начин системата се използва в по-безопасни условия. Благодарение на системата Rı Witness времето, което ембрионът прекарва извън инкубатора, е много малко. Системата работи бързо и на лицето, което извършва процедурата, не се налага да чете материали.

Как системата Rı Witness за свидетели на пациенти допринася за лечението?

Rı Система за свидетели на пациенти е специално разработена система. Лабораториите, които използват тази система, работят при високи мерки за сигурност. Работата с лаборатория, използваща системата Rı Witness, ви дава увереност. За процедурите, прилагани в процеса на лечение, е необходим определен период от време. Процедурите, които се прилагат в рамките на този период, трябва да бъдат извършени изцяло. В същото време е важно всяка приложена процедура да бъде извършена правилно. Благодарение на системата процедурите се изпълняват пълноценно и точно. Лабораторията, използваща системата, предлага комфортен и спокоен процес на всички пациенти. Системата, използвана в лабораториите, контролира и записва всички етапи на лечението. Важно е да се използва системата Rı Witness за безопасното и здравословно завършване на лечебния процес. Тази система, която нулира границата на грешка, предотвратява грешки в процеса на лечение. Важно е системата да се използва за комфорта на пациентите.

Принцип на работа на системата за свидетели на пациенти Rı Witness

Rı Система за свидетели на пациенти се състои от определени етапи. Най-важният от тези етапи е създаването на лична карта. В процеса, прилаган за двойките, се използва системата Rı Witness. Създава се карта за самоличност за двойките, които ще бъдат лекувани. Тази карта за самоличност съдържа личните данни на двойките и информация за досието им. Картата за самоличност е важна за двойките. Двойките трябва да държат идентификационната си карта със себе си всеки път, когато идват в центъра за лечение. След това за двойките се създават етикети. Тези етикети съдържат етикети, специфични за идентификационната информация на двойката.

Таговете излъчват радиочестотен сигнал. Тези етикети се използват за всички материали и контейнери, които ще се използват при лечението на двойката. Благодарение на използваните етикети не се допускат грешки и загуба на данни по време на процеса на лечение. Етикетите се създават специално за двойката. Използването на етикети е важно в лабораторията за ин витро оплождане. Всички работни зони, материали и контейнери в лабораторията се сканират чрез радиочестотен сигнал. Радиочестотата се излъчва от етикетите. Благодарение на радиочестотата всички материали в работната зона се проверяват от системата в рамките на секунди. Потвърждава се точността на материалите и се записват всички процедури.

Rı Система за свидетели на пациенти е важна система. Тази система потвърждава автентичността на сперматозоидите и яйцеклетките, принадлежащи на двойката и използвани по време на процедурата по ин витро. Системата избягва и предотвратява риска от фалшифициране на материала. Rı Система за свидетели на пациентиизвестна също като Система за сигурност или Система на свидетелите. Системата за сигурност е система, която стриктно предотвратява допускането на грешки. Системата не позволява контейнери, принадлежащи на повече от една двойка, да бъдат поставени в работната зона по едно и също време. Ако контейнери, принадлежащи на две различни двойки, трябва да бъдат поставени в работната зона по едно и също време, системата дава предупреждение. Ако в работната зона има един контейнер и вторият контейнер бъде доближен до работната зона, преди да бъде поставен, системата издава звуково предупреждение. По този начин се предотвратяват възможни грешки. При процедурата по ин витро оплождане необходимите проверки се извършват преди прехвърлянето на ембрионите. Проверява се личната карта, предоставена на двойката. Същевременно се прочита етикетът на контейнера и се проверява дали етикетът и личната карта съвпадат. Ако има несъответствие, трансферът на ембриони не се извършва. По този начин се предотвратяват ситуации, които могат да възникнат след неправилно прехвърляне.

Разлики между системата Rı Witness и системата Barcode Witness

Системата Rı Witness се използва в лабораториите за лечение на IVF. Съществуват някои разлики между системата Rı Witness, която се счита за напълно безопасна, и системата Barcode Witness. Системата Witness, използвана в лабораториите, използва системата за радиочестотна идентификация. Благодарение на тази функция само системата Witness проследява и записва всички стъпки от началото до края на процеса. Системата Witness автоматично открива всички материали, използвани в процеса на обработка на двойките в работната зона. Материалите, автоматично открити от системата, се разчитат от същата система. По този начин работата на ембриолога продължава без прекъсване. Системата Barcode Witness е противоположна на тази. Сканирането на баркодове е познато на почти всички. В лабораториите всеки материал, който трябва да се обработи, трябва да се държи извън работната зона към четящото устройство и да се сканира. С използването на системата Barcode Witness;

 • Отговорността на ембриолога се увеличава. 
 • Яйцата и ембрионите остават навън по-дълго. 
 • Рискът от човешка грешка се увеличава.

Използването на системата Barcode Witness влияе върху процеса на лечение. Отговорността на ембриолога се увеличава с използването на тази система. Ембриологът с повишена отговорност може неволно да удължи процеса. Тъй като яйцеклетките и ембрионите остават навън за по-дълъг период от време, процесът на лечение също се удължава и могат да възникнат свързани с това смущения. В същото време системата Barcode Witness увеличава възможността за човешка грешка.

Rı Система за свидетели на пациенти позната като системата "Свидетел", е автоматизирана система. Използвана в лаборатории, тази система следва процедурите, без да е необходимо някой да я използва. Системата контролира лабораторията за IVF 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата. Системата винаги държи под око лабораториите. Системата Barcode Witness не е такава. За да се използва системата Barcode Witness, всички материали, които ще се използват от ембриолога, трябва да бъдат сканирани в системата. Ако ембриологът забрави да сканира пробите, които ще бъдат обработени, системата няма да осигури контрол. Системата, която по никакъв начин не осигурява контрол, не дава и предупреждение. Следователно безопасността на процедурите, извършвани в лабораторията, е застрашена. Rı Система за свидетели на пациенти осигурява безопасна работна среда. Тази система, която предотвратява злополуки, които могат да възникнат в лабораторията, подпомага и процеса на лечение. Ако в работната зона в лабораториите са поставени повече от един чифт контейнери, системата незабавно разпознава това и дава предупреждение.

В работната зона могат да се поставят не повече от един чифт контейнери. В случай на неподходяща ситуация системата издава светлинно и звуково предупреждение. По този начин безопасността на операциите не е изложена на риск. Това не е така при системата с баркод. Системата с баркод разпознава, когато в работната зона е поставен повече от един образец, и не издава предупреждение. Поради това използването на системата с баркод не е много безопасно. Докато системата със свидетели нулира границата на човешката грешка, системата с баркод не нулира границата на човешката грешка. Системата на свидетеля е скъпа в сравнение със системата на свидетеля с баркод. Въпреки че инсталирането и използването на системата е скъпо, тя гарантира, че трансакциите се извършват при безопасни условия. Тази система, която дава приоритет на безопасността и здравето, се използва в болница Ivox и в центъра за ин витро оплождане.

Какво представлява лечението IVF?

Лечението с ин витро е метод на лечение, прилаган при двойки, които не могат да имат деца. Тази дългогодишна репродуктивна техника се практикува от професионални лекари. Днес, с развитието на технологиите, се получават високи успешни резултати от прилагания метод на лечение. Различни причини са ефективни при двойки, които дълго време не могат да имат дете. Най-важните от тези причини са:

 • Безплодие
 • Инфекция
 • Блокиране на тръбите
 • Лошо качество на спермата при мъжете
 • Наднормено тегло
 • Напреднала възраст

Двойките може да не могат да имат деца поради необяснимо безплодие, инфекция, запушване на тръбите, ниско качество на спермата, наднормено тегло и напреднала възраст. В такива случаи двойките, които не могат да имат деца, могат да се консултират със специалист и да се подложат на лечение ин витро при подходящи условия.

Репродуктивните клетки на жените са яйчниците. Репродуктивните клетки на мъжете са сперматозоидите. Женските и мъжките репродуктивни клетки се събират и оплождат в лаборатория. Този процес е важна част от лечението с ин витро. Яйцеклетката започва да се дели след оплождането. Този процес се извършва в лабораторна среда. В резултат на деленето се осъществява първият етап от развитието, наречен ембрион. Ембрионът се поставя в матката на бъдещата майка. След приключването на този етап останалата част от процеса на IVF не се различава от нормалната бременност. Лечението с IVF е цялостен процес. От този процес, който се контролира от лекар-специалист, се постига висок успех. Днес за лечението с IVF се използва лабораторна среда. В лабораториите се използват специални системи. В началото на системите, използвани за лечение на IVF Rı Система за свидетели на пациенти приходи. Тази система е известна още като система за сигурност или система на свидетелите. Системата, предпочитана за надеждно лечение на IVF, не се използва във всяка лаборатория. Тъй като системата Witness е скъпоструваща система. Системата на свидетелите се използва в центъра за IVF в Кипър. Благодарение на Системата на свидетеля лечението IVF се извършва при безопасни условия.

Център за IVF и система Rı Witness

В центъра за IVF се използват различни системи и устройства. В центровете за IVF процедурите се извършват в лабораторна среда. Целият медицински персонал трябва да действа внимателно, за да извърши процедурата при безопасни условия. Възможни са човешки грешки. За да се предотвратят грешките и да се извършват процедурите при по-безопасни условия, се използва системата Rı Witness. Rı Система за свидетели на пациенти е специално разработена система. Благодарение на тази система процесът се извършва при безопасни условия в лабораторна среда. Някои от предимствата на системата Witness, която носи много предимства:

 • Предотвратява продължително лечение.
 • Той елиминира риска от човешка грешка. 
 • Контролира и записва целия процес, свързан с транзакциите.
 • Той предупреждава в случай на евентуална злополука.

В лабораторията за лечение на IVF се използва системата Witness, която е изгодна и безопасна. Тази система, използвана в лабораториите, контролира процеса, улеснява го и гарантира безопасността му.

Болница Ivox и център за IVF Гаранция

Rı Witness Система за свидетели на пациенти
Rı Witness Patient Witness System 2

Като болница Ivox и център за ин витро оплождане ние предоставяме услуги в Кипър. Грижим се за безопасността и комфорта на нашите пациенти, които идват в нашия център. Внимателно извършваме цялата необходима работа, за да осигурим безопасен и комфортен процес на лечение за нашите пациенти. Използваме специални системи като екип. За разлика от много центрове за ин витро, ние използваме специално разработени Rı Система за свидетели на пациенти Използваме го. Благодарение на системата, която използваме, предлагаме надежден процес на всички наши пациенти.

Надежден процес на лечение със системата Rı Witness

Използва се за ин витро оплождане Rı Система за свидетели на пациенти е много изгодна система. Тази система, която подпомага безопасния процес на лечение на двойки, се използва в нашия център в Кипър. Благодарение на предприетите мерки, системите и устройствата, използвани в нашия център, целият процес на лечение протича безопасно и без никакви инциденти. Грешките, които могат да възникнат по време на процедурите, са предотвратени. Благодарение на системата, използвана в нашия център, на всички двойки се осигурява надежден процес на лечение.

Защо е важна системата Rı Witness?

Rı Система за свидетели на пациенти е важно за осигуряване на безопасна работна среда в лабораториите. Безопасната работна среда е от съществено значение както за медицинския екип, така и за пациентите. Използваната система е специално разработена система. Системата Witness се използва, за да се гарантира, че пробите, взети от пациенти, се обработват при безопасни условия. Характеристики и предимства на използваната система:

 • Системата е автоматизирана. 
 • Целият процес в лабораторната среда се контролира и записва от системата. 
 • Сделките се извършват бързо. 
 • Отговорността на ембриолога се намалява. 
 • Нулев риск от човешка грешка в лабораторна среда.

Rı Система за свидетели на пациенти е автоматизирана система. Тази автоматизирана система не се нуждае от контрол от страна на ембриолога. Тази система контролира целия процес в лабораториите и също така записва всички операции. Подкрепата на ембриолога не е необходима за контрола и записването. Системата се справя сама. Всички процеси се извършват бързо от системата. Ембриологът не носи никаква отговорност. По този начин не се губи време в лабораторната среда. Rı Система за свидетели на пациенти минимизира и елиминира риска от човешки грешки в лабораториите. Няма злополуки, причинени от разсеяността или интензивността на здравния екип, работещ в лабораториите. Защото системата интелигентно управлява целия процес. Когато е възможен казус, тя предупреждава със светлина и звук. По този начин не се стига до възможни инциденти.

Работни етапи на системата Rı Witness

Rı Система за свидетели на пациенти е система, която проверява всички процедури, извършвани в лабораторията за IVF, и ги записва. Тази система е софтуерна система за сигурност с функция за радиочестотна идентификация. В лабораториите яйцеклетки, сперматозоиди и ембриони, принадлежащи на двойки, могат да бъдат смесени поради човешка грешка, докато се транспортират от един контейнер или епруветка в друг. Системата предотвратява това объркване. Rı Система за свидетели на пациентие система, която защитава всеки етап от цикъла на IVF.

Тази специално разработена система се използва в нашия център в Кипър. Основната ни цел е насочена към използваната система:

 • Наблюдение на висока производителност
 • Осигуряване на универсален инструмент за контрол на качеството

Със системата, използвана в нашия център, се стремим да наблюдаваме голям обем работа. В същото време осигуряваме събирането на данни и се стремим да предоставим универсален инструмент за контрол на качеството. Системата работи съвместно с четци. Четещите устройства на системата са разположени в работните зони в лабораторията. Отопляемите или неотопляемите плочи са интегрирани в работния плот. Лабораториите разполагат с работна зона за системата. В работната зона има интегриран таблетен компютър, свързан със сървъра. Операциите могат да се контролират чрез таблетния компютър.

Rı Система за свидетели на пациенти има определен работен режим. Работният ред на системата е следният на етапи;

 • Начало на цикъла
 • Събиране на яйцеклетки и даряване на сперма
 • Несъвместимост
 • Оплождане
 • Култура на ембриона 
 • Биопсия

Rı Система за свидетели на пациенти първо започва с началото на цикъла. Картата се определя за двойките, които са приети за лечение с IVF. За двойките се определят карти, съдържащи специална RFID идентификация. Двойките трябва да носят тази карта със себе си, когато идват в центъра. Благодарение на картата, специално изготвена за двойките, няма объркване при процедурите. Друг етап е събирането на яйцеклетки и даряването на сперматозоиди. На този етап от двойките се вземат репродуктивни клетки. Женските репродуктивни клетки са яйчниците, а мъжките репродуктивни клетки са сперматозоидите. Пробите, взети от двойките, се поставят в подходящ контейнер. Върху контейнера има етикети. Тези етикети показват на кого принадлежи пробата. На този етап се определят, наблюдават и записват етапите на процеса.

Rı Система за свидетели на пациенти е надеждна система. Тази система се използва в лабораториите, за да се предотврати смесването на проби от двойки. Третият етап, етап на несъответствие, предотвратява смесването на пробите. Системата има специфична работна зона. Ако в тази зона се постави проба на трета страна, системата веднага разпознава това и предупреждава. В работната зона се обработва само двойката. Не може да се извършва нова операция, докато операцията не приключи. Ако в работното пространство има проба, принадлежаща на лице, различно от двойката, системата разпознава проба с различна идентичност. В този случай Rı Система за свидетели на пациенти аларменото предупреждение се активира. Системата предупреждава както със звуков, така и със светлинен сигнал. По този начин фазата на несъвместимост е успешно завършена. Ако в работната зона се постави чужда проба, системата открива това незабавно и се блокира. По този начин се предотвратява объркването на пробите. В същото време се избягват различни нещастни случаи. Във фазата на осеменяване пробите се проверяват. Пробите на двойката се поставят в работното пространство, което се използва в лабораториите. Определя се дали тези проби са съвместими помежду си. Ако пробите са съвместими помежду си, т.е. ако се използват две проби, принадлежащи на двойката, системата позволява на двойката да премине към следващия етап. Следващият етап е култивирането на ембриони. На този етап първо се изследва състоянието на ембриона. Проверява се последната активност на ембриона.

Самоличността на ембриолога е видима, когато блюдото за култивиране се внася в работната зона. На този етап се изисква щифт. Когато ПИН кодът е въведен правилно, се пристъпва към следващата стъпка. Следващият етап е етапът на биопсията. Етапът на биопсията е последният етап. На този етап системата продължава да извършва мониторинг. Процесът на витрификация се прилага при трансфер на ембриони. Този процес е известен още като замразяване чрез витрификация. На този етап се използват висококонцентрирани разтвори за замразяване. Разтворите осигуряват внезапно понижаване на температурата. Това бързо образува твърда стъклена повърхност около клетката. Тези процеси се наблюдават и записват от системата.

Rı Система за свидетели на пациенти е безотказна система за управление. Тази система се използва в нашия център в Кипър. Системата, използвана в лабораториите, носи много предимства благодарение на своите характеристики. Получените здравни услуги за пациентите са много важни. Всички пациенти искат да са сигурни, че услугата, която получават, е надеждна. Много е важно да се предотвратят евентуални нещастни случаи и да се осигури удобна и надеждна здравна помощ. Благодарение на тази система, използвана в лабораториите, всички операции в работната зона се наблюдават и записват. Системата работи 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата без прекъсване. Човешките грешки са предотвратени. Нашият център се отнася сериозно към този процес за всички пациенти. Можете да се обърнете към нашия център, за да запазите безопасността на процеса, като получите професионална лекарска подкрепа и да участвате в един комфортен и безопасен процес. Макар че нашият център предоставя висококачествени услуги, той също така се възползва от възможностите, предлагани от технологиите. Можете да запазите безопасността на лечението си с уверението на болница и център за ин витро "Ивокс".