IMSI

Doğallığın çok gerilerde kaldığı günümüz dünyasında kısırlık tüm insanlık için çok ciddi bir sorundur. Genetik, çevresel faktörler, psikolojik durumlar gibi birçok faktörün kısırlıkta rol oynadığı bilinmektedir. İlerleyen teknoloji ve sürekli gelişen tıp bilimi sayesinde kısırlık nedeniyle çocuk sahibi olamayan aileler teknolojinin getirdiği çok değerli işlemlere başvurmaktadır. Kısırlık nedeniyle çocuk sahibi olamayan aileler için tüp bebek yöntemi, ilaç tedavilerinin tanısı ile birlikte çok değerli bir tedavi türüdür. Tüp bebek yöntemi her zaman yüzde yüz başarı sağlamaz. Başarısız tüp bebek uygulamalarında birkaç kez olumsuz sonuç alındığında farklı tedavi yöntemleri uygulanmaktadır.

İn vitro fertilizasyon işlemlerinde sperm ve yumurta laboratuvar koşullarında bir araya getirilir ve yumurta döllendikten sonra anne rahmine yerleştirilir. Ancak bu işlemin başarılı olabilmesi için sperm hücrelerinin canlı ve döllenmeye meyilli olması gerekmektedir. İnfertilite yaklaşık yüzde elli oranında erkek kaynaklı bir sorundur. Annede herhangi bir sorun olmadığı biliniyorsa erkekten alınan spermin dikkatle incelenmesi ve hasar olup olmadığının kontrol edilmesi gerekir. Gelişen teknoloji sayesinde IMSI yöntem geliştirilmiştir ve bu yöntemle erkek sperm hücresinin DNA'sında özel yöntemlerle herhangi bir hasar olup olmadığı incelenebilir. IMSI yöntemi tüm dünyada yaygın olarak kullanılan ve tüp bebek tedavisinde kesin sonuç veren bir tedavi şeklidir. hastanemizde IMSI Bize başvuran kişilere bu tedavi yöntemi hakkında detaylı bilgi veriyoruz.

İMSİ nedir?

IMSI, Erkekten alınan canlı sperm hücresinde DNA hasarı olup olmadığını kesin ve net bir şekilde gösteren ve spermlerin büyütülerek seçilmesini ve mikroskop altında çok net görülmesini sağlayan en yeni yöntemlerden biridir. Sperm ve yumurta hücresinin füzyonu için sperm seçiminde kullanılan en güncel yöntem. IMSI yöntem. Kısaca IMSI Spermin çok yüksek oranda büyütülerek seçilmesini ve mikroenjeksiyonda kullanılmasını sağlayan bir yöntemdir. Sperm seçiminde kullanılan teknolojik aletler ve mikroskoplar özel olarak tasarlanmış araç ve gereçlerdir. Normal şartlarda sperm hücreleri 200-400 kat büyütülerek seçme işlemi uygulanır. Bu sayede IMSI yöntemiyle sperm hücreleri 8000 kat büyütülerek net seçimler yapılmasına olanak sağlanmıştır. Daha net ve keskin sonuçlar sağlaması sayesinde IMSI yöntemle döllenmiş yumurtaların kalitesinde ve doğurganlık sağlığında önemli bir artış gözlenmektedir.

sayesinde IMSI yöntemiyle sperm hücresinin yapısındaki hasar ve bozukluklar net bir şekilde görülebiliyor. Çok yüksek büyütme oranı sayesinde spermin baş kısmındaki genetik şifreyi yani DNA'yı taşıyan bölgedeki ileri hasarların, spermin içindeki organellerin olup olmadığının detaylı incelenmesi gibi birçok incelemeye olanak sağlayan bu yöntem, doğurganlıktaki başarı oranını da artırmıştır. Bu sayede IMSI Tedavide detaylı inceleme imkanı, normal sperm hücresine en yakın sperm seçilir ve sperm hücrelerine hiçbir şekilde zarar vermeden ve zarar vermeden mikroenjeksiyon işlemi ile yumurta ile birleştirilmesini sağlar.

Sperm hücresindeki sağlıklı bir genetik kod ve DNA yapısı, gelecek nesillere sağlıklı gen aktarımı açısından büyük önem taşımaktadır. Hastanemizde ne yapıyoruz IMSI yöntemi ile bireyler net ve kesin sonuçlara ulaşmakta ve bu yöntem sayesinde bireyler çocuk hayallerine en kısa sürede kavuşmaktadır. Özellikle uzun süre tüp bebek tedavisi görmüş bireylere öneriyoruz. Bu sayede IMSI hizmet yöntemiyle bireyler artık çocuk sahibi olma hayallerini ertelemeyecek. Profesyonel ekibimiz ve alanında uzman doktorlarımız ile sizlere sunduğumuz IMSI Bireyler tarafından oldukça sık tercih edilen ve başarı oranı ile herkesi memnun eden bir tedavi yöntemidir.

İmsi Tekniğinin Kişilere Sağladığı Avantajlar

Bu teknik sayesinde bireyler yüksek maliyetli, uzun vadeli süreçlerden kurtulmaktadır. Özellikle tüp bebek tedavisine başvuran ancak her seferinde başarısız olan çiftlerde tüp bebek uygulamasından önce uygulanan bu işlem gebelik oranını yükseltir ve başarı oranını yükseltir. Bu yöntem sayesinde sperm hücreleri arasında seçim çok daha kolay hale getirilmiş, anında ve tek bakışta seçim ile sağlıklı sperm seçimi oluşturulmuştur.

Bu yöntem sayesinde hızlı analiz yapılabildiği gibi mikroenjeksiyon da hızlı bir şekilde gerçekleştirilmektedir. Manuel sperm seçiminde zaman kaybı da önlenmiş olur. Ayrıca sperm hasarına bağlı düşükler önlenir, kaliteli ve sağlıklı bir şekilde gebelik oluşur. Sperm hasarını en aza indirerek seçimin yapıldığı bu teknik sayesinde, nesiller boyu sürecek üreme tablosunda ilerde bebeklerde gelişebilecek komplikasyonlar ve problemler önlenir. Açıkça bilimsel olmayan ancak ileride yaşayacak bireylerde hastalıkları önlemede etkili olduğu söylenen bu yöntem sayesinde bireyler sağlıklı bir şekilde bebeklerini dünyaya getirebilmektedir.

IMSI
IMSI 2

En son araştırma ve çalışmalara bakıldığında, bu teknik kullanılarak en sağlıklı sperm seçilerek gerçekleştirilen tüp bebek tedavisinde; daha yüksek gebelik oranları, daha az düşük ve kayıp ve daha sağlıklı embriyo gelişimi gözlemlendi. Bu teknik, son derece donanımlı, nadir bulunan lenslerden gözlemlenerek gerçekleştirilir ve kesin sonuçlar verir. Bireylerin kesinlikle memnun kaldığı ve olumlu sonuçlar aldığı bu teknik ciddi bir önem kazanmıştır. Yüksek yaş ve nedeni bilinmeyen kısırlık nedeniyle uzun süredir tüp bebek tedavisinde başarısız sonuç almış kişiler için bir umut ışığı olan bu teknik ciddi önem arz etmektedir.

Kısa sürede ve zahmetsizce basit işlemlerle ebeveyn olma imkanı sağlayan bu yöntem kesin sonuçlar verdiği için ebeveyn olmayı kolaylaştıran bir tekniktir. Günümüzde yaygın olarak kullanılan bu yöntem, bireyler arasında kesinlikle tercih edilen bir tekniktir. Profesyonel uzmanlar, özellikle bireylere bu yöntemi öneren ve uygulama fikrini sunanlar, bu tekniğin kesinlikle başarılı olduğunu ve kesinlikle olumlu sonuçlar verdiğini savunuyorlar.

Hastanemizde profesyonel ekibimiz ve uzman doktorlarımız aracılığıyla sizlere sunduğumuz bu yöntem, siz değerli bireylere kısa sürede çocuk sahibi olmanızı ve hamilelik haberlerini almanızı sağlar. Özellikle uzun süreli tüp bebek tedavilerinde tercih edilen ve işe yaradığı bilimsel olarak kanıtlanmış bu yöntem sayesinde kısa sürede hamile kalma şansı yakalayabilirsiniz. Özellikle çok fazla işleme maruz kalmış anne ve babaların tercih ettiği bu teknik, ciddi anlamda kolay ve ulaşılabilir bir teknik olup, zahmetli uğraşlar dışında basit bir şekilde hamileliği sağlamaktadır.

IMSI Kimlere Uygulanmalıdır?

 • IMSI Özellikle sperm başında morfolojik ve yapısal bozuklukları olduğu düşünülen baba adaylarında tercih edilmektedir. Çünkü bu yöntem sayesinde sperm çok yüksek oranda büyütülür, özellikle baş kısmındaki hasar ve kusurlar incelenir.
 • Özellikle sperm sayısı az olan kişilerde yani sperm sayısı çok düşük olan kişilerde IMSI yöntem kullanılır.
 • Bu işlem sadece sperm sayısı az olan kadınlara değil, yumurta sayısı az olan kadınlara da uygulanabilmektedir. Aslında bu teknik, anne adayından sağlıklı bir yumurta gelmesine rağmen gebeliğin oluşmadığı durumlarda uygulanabilir.
 • Test ve muayeneler sonucunda anormal sperm yapısına sahip olduğu belirlenen kişilere de bu teknik uygulanmalı ve normal sperm hücreleri seçilerek bireye sağlıklı üreme avantajı sağlanmalıdır.
 • Bu yöntem, tekrarlayan bir gebeliğin düşükle sonuçlandığı durumlarda da kullanılabilir.
 • Bu teknik, yumurta ve sperm kalitesi normal göründüğü halde gebe kalamayan, yumurta kalitesi normal seviyede olmasına rağmen daha önceki denemelerde sağlıklı embriyo elde edemeyen çiftler için kullanılabilir.
 • Daha önce denenmiş tüp bebek, rahim aşılama ve mikroenjeksiyon işlemlerinin olumsuz sonuçları nedeniyle başvuran kişilere de bu işlem uygulanabilir.
 • Erkek bireyin sperm hücresinde yüksek oranda DNA parçalanması gözlemlense de bu teknik başarılı sonuçlar getirebilir.
 • Çiftler arasında nedeni bilinmeyen ve bulunamayan kısırlık durumlarında bu teknik uygulanarak gebelik oluşturulabilir.
 • Ayrıca erkek bireylerin yaşı 35'i geçtiğinde sperm hücrelerinde hasar ve spermde DNA kusurlarının görülme oranı da artmaktadır. IMSI Tekniğin 35 yaş üstü erkeklere de uygulanabileceğini söyleyebiliriz.
 • Bu teknik, sigara, alkol veya zararlı alışkanlıklar nedeniyle sperm kalitesi en düşük seviyeye ulaşmış bireylere de uygulanabilmektedir.
 • Nedeni bulunamayan ve bilinmeyen kısırlık durumlarında da bu teknik kullanılmaktadır.

Birçok çevresel faktörden de etkilenen infertilite nedeniyle çocuk sahibi olamayan bireyler bu teknikten ciddi anlamda memnun kalmakta ve olumlu sonuçlar almaktadır. Özellikle ileri yaştan ve kısırlıktan etkilenen çocuk sahibi olamama sorunundan şikayet eden çiftlerin uyguladığı bu yöntem tüp bebek tedavisinin olumlu sonuçlanmasında ve başarısında büyük rol oynamaktadır.

IMSI Tekniği Nasıl Uygulanır?

Bu teknik, şu anda hastanemi̇zçok kolay ve basit bir prosedüre sahiptir. Süreç çok kısa ve kolay bir dönemi kapsamaktadır.

 • Tüp bebek tedavisinin yapılabilmesi için anneden sağlıklı yumurta, babadan sağlıklı sperm hücreleri alınır.
 • Son teknoloji ile geliştirilen mikroskoplar yardımıyla babadan alınan sperm hücreleri 8000 kata kadar büyütülerek detaylı bir şekilde incelenir.
 •  IMSI Yöntemle seçilen spermler arasından yapısal kusuru olmayan sağlıklı spermler seçilerek laboratuvar ortamında başarılı bir döllenme olayı sağlanır.

Oldukça basit ve güvenilir olan bu yöntem sağlığı tehdit etmez. Son zamanlarda çiftler tarafından sıklıkla tercih edilen bu yöntem ciddi başarı sağlayan bir tedavi şeklidir. Bu teknik sayesinde bireyler kısa sürede çocuk sahibi olabilmekte ve maliyetli de olsa başarılı bir sonuca ulaşabilmektedir. Özellikle bu teknikle oluşturulan gebeliklerde kesin başarı sağlanabilmektedir. Uzun süre tüp bebek tedavisi gören ancak olumlu sonuç alamayan bireyler mutlaka bu tekniğe başvurmalı ve prosedürlere uygun olarak kısa sürede deneme sürecine başlamalıdır. Bireylerin uzun süre olumsuz sonuçlar aldığı tekniklere rağmen bu yöntemle ebeveyn olmak artık eskisi kadar zor ve zahmetli değil.

İmsi Tekniğinin Avantajları Nelerdir?

IMSI Tekniği ile uygulanan tüp bebek tedavisi keskin sonuçlar verir. Tüp bebekte başarıyı artıran bu yöntem, bireyler için oldukça umut verici bir tekniktir. Bu teknik sayesinde kaliteli spermler seçilir ve yumurta ile spermin döllenme oranı yüksek oranda artar. Sağlıklı ve sorunsuz sperm seçimi sayesinde kaliteli döllenme ve sağlıklı yumurtalar oluşur. Bu sağlıklı bir gübreleme anlamına gelir. Sağlıklı ve kaliteli döllenme sayesinde gebelikte düşük yapma riski en aza indirilir. Bu sayede bebeğin düşük yapma olasılığı çok düşüktür.

IMSI Tekniğin oluşturduğu gebeliklerde genetik bozukluklar en aza indirildiği için nesiller boyu devam eden üreme durumunda ortaya çıkabilecek bazı hastalıkların riskleri azaltılır. çünkü IMSI Teknik sayesinde hasarsız ve sorunsuz spermler seçilmiştir. Bu sağlıklı bir nesil demektir. Henüz netlik kazanmamış olsa da bu teknik sayesinde nesiller boyu ilerleyebilecek hastalıkların önüne geçilmektedir.

IMSI Teknik sayesinde sperm kalitesi ve doğurganlık sağlığı artırılır. Sperm sayısı düşük olan erkeklerde bu teknik oldukça avantajlıdır. Sağlıklı ve normale yakın sperm seçimi ile doğurganlık olumlu yönde etkilenmektedir. Bu teknik sayesinde daha önce sperm testinden olumsuz sonuç almış bireyler Tüp bebek tedavisi ile uzun yıllar çocuk sahibi olma imkanı kazanmaktadır. Bu teknik ile oluşan gebelikler sağlıklı ve kaliteli bir şekilde oluşmaktadır.

Bu teknik sayesinde gebelik oranı oldukça yüksektir. Hamilelik oranının yüksek olması nedeniyle bireyler bu tekniğe başvururlar ve kısa sürede çocuk sahibi olmayı hayal ederler. Bu teknik kesin sonuç verdiği için uzun süreli değildir ve kişiyi bekletir. Uzun süre tüp bebek tedavisi gören kişiler yüksek maliyetli işlemlere tabi tutuldukları için bu işlem sayesinde daha fazla maddi zarar görmeden kısa sürede çocuk sahibi olabilirler.

DNA'sı hasarlı sperm hücreleriyle döllenen yumurtalarda gelişen embriyolarda mutasyonlar oluşarak ileride doğacak çocuklarda komplikasyonlara ve çocukluk çağı kanserlerine neden olabilir. Erkek sperm hücresinde DNA hasarı olduğunda, ilerde doğacak çocuklarda ne gibi bir hasarın olacağı önceden kestirilemediğinden, bu yöntemle zarar görmemiş spermlerin seçilmesi çok önemlidir. IMSI Teknik ile sağlıklı ve kaliteli sperm hücreleri seçildiğinden oluşan embriyo hücrelerinde ve doğan çocuklarda daha az risk olduğu ifade edilebilir.

Tüp bebek tedavisi sonrası bazı problemler nedeniyle gebeliğin sonlandırılması gerekebilir. Çiftler için bu oldukça zor bir süreç olsa da bu teknikle psikolojik travma olmadan basit bir sonlandırma yapılabilmektedir. Ayrıca hamileliğin sonlandırılması bir daha hamile kalmayacağınız anlamına gelmez. Bu yöntem sayesinde tüp bebek tedavisinde yüksek başarı arayan birçok çift olumlu sonuçlar elde etmiştir. Teknolojinin anne baba olmak isteyen bireylere sunduğu en değerli süreçlerden biri olan ve başarılı sonuçlara yol açan bu yöntem sayesinde kişiler zahmetli süreçlere maruz kalmadan kısa sürede bebek sahibi olabiliyorlar.

Özellikle son dönemde bireyler tarafından tercih edilen bu yöntem sayesinde sağlıklı ve kaliteli bir gebelik dönemi geçirmeleri sağlanmakta ve sorunsuz gebelik oluşturulmaktadır. Bu düşük maliyetli prosedür sayesinde bebek sahibi olma hayali çok uzakta değil.

IMSI Fiyatları

IMSI İşlemden yararlanmak için öncelikle son derece donanımlı, son teknoloji araç ve gereçlerle hizmet veren, kaliteli bir altyapıya sahip bir tüp bebek merkezi seçmelisiniz. Aksi takdirde acı çekmek kaçınılmazdır. Tüp bebek tedavisi kapsamında bazı merkezler bu işlem için ücret alırken, bazı merkezler bireylerden ekstra ücret almaktadır. Merkezden merkeze değişen bu ücretler bireyler için ek maliyetler olsa da kesinlik garantisi sunan bir teknik için ödeyeceğiniz fiyatı fazlasıyla hak ediyor. Tüp bebek tedavisinde bireyler yardımcı üreme tekniklerinden faydalanmakta ve gebelik olasılığını en yüksek orana çıkarmaktadır.

Dahası IMSI yöntem; Son teknoloji ile üretilmiş, özel lenslere sahip, bilimle harmanlanmış ve ender özelliklere sahip aletlerle uygulandığı için maliyet etkin bir tekniktir. Kişiler mutlaka bu yönteme başvurmalı ve tüp bebek tedavisini sonlandırmalıdır. İnsanların bebek sahibi olma yolunda kendilerine yapacakları bu iyilik sayesinde daha kolay ve hızlı çocuk sahibi olabilecekleri göz önünde bulundurulmalıdır. Tüp bebek tedavisinde yardımcı üreme tekniği olarak kullanılmaktadır. IMSI Teknik, sperm yapısındaki kusurlardan kaynaklanan arızaları en aza indirmek için en yüksek mikroskobik büyütme ve yakınlaştırma özelliklerini kullanarak normal veya normale yakın yapısal özelliklere sahip spermlerin seçilmesine olanak tanır. IMSI yöntem geliştirilmiştir.

Bu teknik hakkında detaylı bilgi almak için bizimle iletişime geçerek merkezimizi ziyaret edebilir ve profesyonel ekibimiz sayesinde kısa sürede süreci başlatabilirsiniz.

IVOX Kalitesinde İmsi Tekniği Uygulaması

Hastanemizde alanında uzman ve profesyonel kişiler çalışmaktadır. Son teknoloji araç ve gereçler kullanarak tedavi verdiğimiz hastanemizde birçok işleme yer veriyoruz. İmsi tekniği de özel araç ve gereçler ile uygulanmalı ve özenle yapılmalıdır. Bireylerin memnuniyetini sağlamak ve olumlu sonuçlar getirebilmek için kendimizi sürekli geliştirdiğimiz ve vizyon yüksek hastanemizde siz değerli velilerimizi özenle ağırlıyoruz. İmsi tekniğine verdiğimiz özen ve değer ile siz değerli müşterilerimizin tercihleri doğrultusunda ilerlemekteyiz. İmsi tekniği tüp bebek tedavisinde başarı oranı oldukça yüksek bir uygulamadır. Son zamanlarda adını duyduğunuz ve hastanemizde kullandığımız bu uygulama büyük önem taşıyor ve çocuk sahibi olma yolunda ciddi başarı sağlıyor.

Hastanemizde alanında profesyonel olarak uzmanlaşmış kişiler tarafından sizlere sunulan taklit tekniği çocuk sahibi olma yolunda ciddi önem arz eden bir uygulamadır. Yüksek başarı oranı ile kesin sonuçlar veren bu teknik sayesinde bireyler tüp bebek yolunda basit bir şekilde kısa sürede olumlu sonuçlar alabilmektedir. Anne ve baba adaylarının üreme sağlığı göz önünde bulundurularak uygulanan bu teknik sayesinde ciddi başarılar elde edilmekte ve günümüzde bu teknikle ebeveyn olan kişilerin sayısı hızla artmaktadır. Hastanemizde hizmet verdiğimiz bireylere verdiğimiz hizmet ile olumlu sonuçlara ulaşıyor ve birçok başarılı sonuca ortak oluyoruz.

Uzun yıllar ebeveyn olmak isteyen ancak sürekli olumsuz sonuçlarla karşılaşan bireylerin kaliteli ve vizyoner hastanemizde misafir olarak ebeveyn olma hayallerine bir adım daha yaklaşmaları bizler için çok değerlidir. Profesyonel doktorlarımız ve uzman ekip arkadaşlarımızla siz değerli müşterilerimize sunduğumuz her hizmetten mutlu ve gururluyuz. Kalite ve vizyon çerçevesinde sizlere sunduğumuz bu hizmet, mutlaka başarıya ulaşmanızı sağlayacak, mutlu ve huzurlu bir yaşama adımınızın ortağı olacaktır.

Hastanemizde alacağınız hizmetler kapsamında siz değerli müşterilerimizi ciddiye alıyor ve sizlerin mutluluğunu önemsiyoruz. Siz değerli müşterilerimizin hayallerine daha da yakınlaşmak ve mutluluğunuza ortak olabilmek için özellikle her geçen gün kendimizi geliştirdiğimiz bu yolda sizlere en son kalitede hizmet vermekten mutluluk duyuyoruz. Gelecek için yetiştireceğiniz sağlıklı bebeklerin hayat bulmasına ve yüzünüzdeki gülümsemenin sebebi olmanıza yardımcı olmaya hazırız. Hastanemizde alacağınız her hizmet kalitemizin ve vizyonumuzun bir göstergesidir. Uygulamasında ciddi başarılara imza atan hastanemiz son kalite araç ve gereçlerle çalışmaktadır. Teknoloji ve bilimin yanı sıra siz değerli bireylerin memnuniyetini de ön planda tutan hastanemiz her geçen gün zirveye ulaşmanın gururunu yaşamaktadır.

Özellikle müşteriler tarafından tercih edilen ve dünyadaki her müşterisine en kaliteli hizmeti veren hastanemiz siz değerli müşterilerimizin memnuniyetine ve bütçesine özel önem vererek çalışmaktadır. Sağlığın her şeyin üzerinde tutulduğu hastanemizde, her türlü işleme özen gösterilmekte ve müşterilerimizin memnuniyeti ön planda tutulmaktadır. İmsi tekniğinin son derece gelişmiş ve profesyonelce uygulandığı hastanemizde siz değerli bireylere hizmet vermekten ve mutluluğunuza ortak olmaktan onur duyuyoruz. Kalitemiz, vizyonumuz ve misyonumuz sayesinde değerli bireylerin hayatlarına dokunabilmek bizler için çok değerlidir. Özenle çalıştığımız hastanemizde özellikle çocuk sahibi olmak isteyen ve tüp bebek tedavisinden başarılı sonuç alamayan bireyler için her geçen gün daha gelişmiş ve daha profesyonel çalışmalar sunuyoruz. IVOX kalitesi ile IMSI tekniğinin uygulanması artık daha basit ve daha çok tercih edilmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Lütfen form seçiniz