Gizlilik Politikası

İşletmemize ilgi gösterdiğiniz için çok memnunuz. Verilerin korunması, Dr. Mürüde Çakartaş Dağdelen'in yönetimi için özellikle yüksek bir önceliğe sahiptir. Dr. Mürüde Çakartaş Dağdelen'in internet sayfalarının kullanımı herhangi bir kişisel veri belirtilmeksizin mümkündür; ancak, bir veri sahibi web sitemiz aracılığıyla özel kurumsal hizmetleri kullanmak isterse, kişisel verilerin işlenmesi gerekli olabilir. Kişisel verilerin işlenmesi gerekliyse ve bu tür bir işleme için yasal bir dayanak yoksa, genellikle veri sahibinden onay alırız. Bir veri sahibinin adı, adresi, e-posta adresi veya telefon numarası gibi kişisel verilerin işlenmesi her zaman Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR) ve Dr. Mürüde Çakartaş Dağdelen için geçerli olan ülkeye özgü veri koruma düzenlemelerine uygun olacaktır. Bu veri koruma beyanı aracılığıyla işletmemiz, topladığımız, kullandığımız ve işlediğimiz kişisel verilerin niteliği, kapsamı ve amacı hakkında genel kamuoyunu bilgilendirmek istemektedir. Ayrıca, veri sahipleri, bu veri koruma beyanı aracılığıyla, sahip oldukları haklar konusunda bilgilendirilir. Kontrolör olarak Dr. Mürüde Çakartaş Dağdelen, bu web sitesi aracılığıyla işlenen kişisel verilerin en eksiksiz şekilde korunmasını sağlamak için çok sayıda teknik ve organizasyonel önlem uygulamıştır. Bununla birlikte, İnternet tabanlı veri iletimlerinde prensip olarak güvenlik açıkları olabilir, bu nedenle mutlak koruma garanti edilemeyebilir. Bu nedenle, her veri sahibi kişisel verilerini bize alternatif yollarla, örneğin telefonla aktarmakta serbesttir.

1. Tanımlar

Dr. Mürüde Çakartaş Dağdelen'in veri koruma beyanı, Avrupa yasa koyucusu tarafından Genel Veri Koruma Yönetmeliği'nin (GDPR) kabulü için kullanılan terimlere dayanmaktadır. Veri koruma beyanımız, müşterilerimiz ve iş ortaklarımızın yanı sıra genel kamuoyu için de okunaklı ve anlaşılır olmalıdır. Bunu sağlamak için öncelikle kullanılan terminolojiyi açıklamak istiyoruz. Bu veri koruma beyanında, diğerlerinin yanı sıra, aşağıdaki terimleri kullanıyoruz:
 • a) Kişisel veriler

  Kişisel veriler, kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ("veri sahibi") ilişkin her türlü bilgi anlamına gelir. Kimliği belirlenebilir gerçek kişi, özellikle isim, kimlik numarası, konum verileri, çevrimiçi tanımlayıcı gibi bir tanımlayıcıya veya fiziksel, fizyolojik, o gerçek kişinin genetik, zihinsel, ekonomik, kültürel veya sosyal kimliği.
 • b) Veri sahibi

  Veri sahibi, kişisel verileri işlemeden sorumlu kontrolör tarafından işlenen, kimliği belirli veya belirlenebilir herhangi bir gerçek kişidir.
 • c) İşleme

  İşleme, toplama, kaydetme, düzenleme, yapılandırma, depolama, uyarlama veya değiştirme, geri alma, danışma, kullanma gibi otomatik araçlarla olsun veya olmasın, kişisel veriler veya kişisel veri kümeleri üzerinde gerçekleştirilen herhangi bir işlem veya işlem dizisidir. iletim, yayma veya başka bir şekilde kullanıma sunma, hizalama veya birleştirme, kısıtlama, silme veya imha yoluyla açıklama.
 • d) İşleme kısıtlaması

  İşleme kısıtlaması, saklanan kişisel verilerin gelecekte işlenmesini sınırlamak amacıyla işaretlenmesidir.
 • e) Profil oluşturma

  Profil oluşturma, bir gerçek kişiyle ilgili belirli kişisel yönleri değerlendirmek, özellikle de bu gerçek kişinin işteki performansı, ekonomik durumu, sağlığı, kişisel tercihleriyle ilgili yönleri analiz etmek veya tahmin etmek için kişisel verilerin kullanımından oluşan kişisel verilerin her türlü otomatik işlenmesi anlamına gelir. , ilgi alanları, güvenilirlik, davranış, konum veya hareketler.
 • f) Takma isim

  Takma isim kullanma, kişisel verilerin, ek bilgilerin ayrı tutulması ve teknik ve organizasyonel önlemlere tabi olması koşuluyla, ek bilgiler kullanılmadan belirli bir veri sahibine atfedilemeyecek şekilde işlenmesidir. kişisel verilerin kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye atfedilmemesi.
 • g) İşlemden sorumlu kontrolör veya kontrolör

  İşlemden sorumlu kontrolör veya kontrolör, kişisel verilerin işlenmesinin amaçlarını ve araçlarını tek başına veya başkalarıyla birlikte belirleyen gerçek veya tüzel kişi, kamu makamı, kurum veya diğer organdır; Bu tür işlemenin amaçları ve araçlarının Birlik veya Üye Devlet hukuku tarafından belirlendiği durumlarda, kontrolör veya atanması için belirli kriterler Birlik veya Üye Devlet hukuku tarafından sağlanabilir.
 • h) İşlemci

  İşleyici, denetleyici adına kişisel verileri işleyen bir gerçek veya tüzel kişi, kamu makamı, kurum veya başka bir kuruluştur.
 • i) alıcı

  Alıcı, üçüncü kişi olsun ya da olmasın, kişisel verilerin ifşa edildiği gerçek veya tüzel kişi, kamu kurumu, kurum veya başka bir kurumdur. Ancak, Birlik veya Üye Devlet hukuku uyarınca belirli bir soruşturma çerçevesinde kişisel verileri alabilen kamu makamları alıcı olarak kabul edilmeyecektir; bu verilerin söz konusu kamu makamları tarafından işlenmesi, işleme amaçlarına göre geçerli veri koruma kurallarına uygun olacaktır.
 • j) Üçüncü şahıs

  Üçüncü kişi, veri sahibi, kontrolör, işleyici ve kontrolör veya işleyicinin doğrudan yetkisi altında kişisel verileri işlemeye yetkili kişiler dışındaki gerçek veya tüzel kişi, kamu otoritesi, kurum veya kuruluştur.
 • k) Rıza

  Veri sahibinin rızası, veri sahibinin bir beyan veya açık bir olumlu eylem yoluyla, kendisi ile ilgili kişisel verilerin işlenmesine onay verdiğini ifade ettiği, özgürce verilen, belirli, bilgilendirilmiş ve açık bir şekilde veri sahibinin isteklerinin göstergesidir. .

2. Kontrolörün adı ve adresi

Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR), Avrupa Birliği Üye devletlerinde geçerli olan diğer veri koruma yasaları ve veri koruma ile ilgili diğer hükümlerin amaçları doğrultusunda kontrolördür: Dr. Mürüde Çakartaş Dağdelen Kazım Nami Duru Sokak No:6 Ortaköy Lefkoşa, Kuzey Kıbrıs Telefon numarası +90 533 823 44 94 E-posta: info@ivoxivf.com Web sitesi: https://ivoxivf.com

3. Çerezler

Dr. Mürüde Çakartaş Dağdelen'in internet sayfalarında çerezler kullanılmaktadır. Çerezler, bir internet tarayıcısı aracılığıyla bir bilgisayar sisteminde depolanan metin dosyalarıdır. Birçok İnternet sitesi ve sunucusu çerez kullanır. Birçok çerez, çerez kimliği olarak adlandırılan bir kimlik içerir. Çerez kimliği, çerezin benzersiz bir tanımlayıcısıdır. İnternet sayfalarının ve sunucuların çerezin depolandığı belirli İnternet tarayıcısına atanabileceği bir karakter dizisinden oluşur. Bu, ziyaret edilen İnternet sitelerinin ve sunucularının, dats öznesinin bireysel tarayıcısını diğer çerezleri içeren diğer İnternet tarayıcılarından ayırt etmesini sağlar. Belirli bir İnternet tarayıcısı, benzersiz çerez kimliği kullanılarak tanınabilir ve tanımlanabilir. Çerezlerin kullanımı sayesinde Dr. Mürüde Çakartaş Dağdelen, bu web sitesinin kullanıcılarına çerez ayarı olmadan mümkün olmayacak daha kullanıcı dostu hizmetler sunabilir. Bir çerez aracılığıyla, web sitemizdeki bilgiler ve teklifler kullanıcı göz önünde bulundurularak optimize edilebilir. Çerezler, daha önce de belirtildiği gibi, web sitesi kullanıcılarımızı tanımamızı sağlar. Bu tanımanın amacı, kullanıcıların web sitemizi kullanmasını kolaylaştırmaktır. Örneğin, çerezleri kullanan web sitesi kullanıcısı, web sitesine her eriştiğinde erişim verilerini girmek zorunda değildir, çünkü bu web sitesi tarafından devralınır ve çerez böylece kullanıcının bilgisayar sisteminde saklanır. Bir başka örnek de çevrimiçi bir mağazadaki alışveriş sepetinin çerezidir. Online mağaza, bir müşterinin sanal alışveriş sepetine koyduğu ürünleri bir çerez aracılığıyla hatırlar. İlgili kişi, istediği zaman, kullanılan internet tarayıcısının ilgili ayarı aracılığıyla web sitemiz aracılığıyla çerezlerin ayarlanmasını önleyebilir ve böylece çerezlerin ayarlanmasını kalıcı olarak reddedebilir. Ayrıca, önceden ayarlanmış çerezler bir İnternet tarayıcısı veya diğer yazılım programları aracılığıyla herhangi bir zamanda silinebilir. Bu, tüm popüler İnternet tarayıcılarında mümkündür. İlgili kişi kullanılan İnternet tarayıcısında çerez ayarını devre dışı bırakırsa, web sitemizin tüm işlevleri tamamen kullanılamayabilir.

4. Genel veri ve bilgilerin toplanması

Dr. Mürüde Çakartaş Dağdelen'in web sitesi, bir veri konusu veya otomatik sistem web sitesini çağırdığında bir dizi genel veri ve bilgi toplar. Bu genel veriler ve bilgiler sunucu günlük dosyalarında saklanır. Toplananlar (1) kullanılan tarayıcı türleri ve sürümleri, (2) erişim sağlayan sistem tarafından kullanılan işletim sistemi, (3) erişim sağlayan sistemin web sitemize ulaştığı web sitesi (yönlendiriciler olarak adlandırılır), (4) alt web siteleri, (5) İnternet sitesine erişim tarihi ve saati, (6) bir İnternet protokol adresi (IP adresi), (7) erişim sağlayan sistemin İnternet servis sağlayıcısı ve (8) bilgi teknolojisi sistemlerimize saldırı durumunda kullanılabilecek diğer benzer veriler ve bilgiler olabilir. Bu genel veri ve bilgileri kullanırken, Dr. Mürüde Çakartaş Dağdelen veri konusu hakkında herhangi bir sonuca varmaz. Aksine, bu bilgiler (1) web sitemizin içeriğini doğru bir şekilde sunmak, (2) web sitemizin içeriğini ve reklamını optimize etmek, (3) bilgi teknolojisi sistemlerimizin ve web sitesi teknolojimizin uzun vadeli uygulanabilirliğini sağlamak ve (4) bir siber saldırı durumunda kolluk kuvvetlerine cezai kovuşturma için gerekli bilgileri sağlamak için gereklidir. Bu nedenle, Dr. Mürüde Çakartaş Dağdelen, işletmemizin veri korumasını ve veri güvenliğini artırmak ve işlediğimiz kişisel veriler için optimum düzeyde koruma sağlamak amacıyla anonim olarak toplanan verileri ve bilgileri istatistiksel olarak analiz eder. Sunucu günlük dosyalarının anonim verileri, bir veri sahibi tarafından sağlanan tüm kişisel verilerden ayrı olarak saklanır.

5. Web sitesi üzerinden iletişim imkanı

Dr. Mürüde Çakartaş Dağdelen'in internet sitesinde, işletmemiz ile elektronik ortamda hızlı iletişimin yanı sıra bizimle doğrudan iletişime geçilmesini sağlayan bilgiler yer almakta olup, elektronik posta (e-posta adresi) genel adresini de içermektedir. Bir veri sahibi, kontrolörle e-posta veya bir iletişim formu aracılığıyla iletişim kurarsa, veri sahibi tarafından iletilen kişisel veriler otomatik olarak saklanır. Bir veri sahibi tarafından veri kontrolörüne gönüllü olarak iletilen bu tür kişisel veriler, veri sahibinin işlenmesi veya veri sahibi ile iletişime geçilmesi amacıyla saklanır. Bu kişisel verilerin üçüncü şahıslara aktarılması söz konusu değildir.

6. Kişisel verilerin rutin olarak silinmesi ve engellenmesi

Veri kontrolörü, veri sahibinin kişisel verilerini yalnızca saklama amacına ulaşmak için gerekli olan süre boyunca veya Avrupa yasa koyucusu veya diğer yasa koyucular tarafından kontrolörün tabi olduğu yasa veya yönetmeliklerde izin verildiği ölçüde işleyecek ve saklayacaktır. Saklama amacı uygulanamazsa veya Avrupa yasa koyucusu veya başka bir yetkili yasa koyucu tarafından öngörülen bir saklama süresi sona ererse, kişisel veriler yasal gerekliliklere uygun olarak rutin olarak engellenir veya silinir.

7. Veri sahibinin hakları

 • a) Onay hakkı

  Her veri sahibi, Avrupa yasa koyucusu tarafından kontrolörden kendisiyle ilgili kişisel verilerin işlenip işlenmediğine dair onay alma hakkına sahip olacaktır. Bir veri sahibi bu onay hakkından yararlanmak isterse, herhangi bir zamanda kontrolörün herhangi bir çalışanıyla iletişime geçebilir.
 • b) Erişim hakkı

  Her bir veri sahibi, Avrupa yasa koyucusu tarafından kontrolörden herhangi bir zamanda saklanan kişisel verileri hakkında ücretsiz bilgi ve bu bilgilerin bir kopyasını alma hakkına sahip olacaktır. Ayrıca, Avrupa direktifleri ve yönetmelikleri, veri sahibine aşağıdaki bilgilere erişim sağlar:
  • işlemenin amaçları;
  • ilgili kişisel veri kategorileri;
  • kişisel verilerin ifşa edildiği veya ifşa edileceği alıcılar veya alıcı kategorileri, özellikle üçüncü ülkelerdeki veya uluslararası kuruluşlardaki alıcılar;
  • mümkünse, kişisel verilerin saklanacağı öngörülen süre veya mümkün değilse bu süreyi belirlemek için kullanılan kriterler;
  • kontrolörden kişisel verilerin düzeltilmesini veya silinmesini veya veri sahibine ilişkin kişisel verilerin işlenmesinin kısıtlanmasını talep etme veya bu tür işlemeye itiraz etme hakkının varlığı;
  • bir denetim makamına şikayette bulunma hakkının varlığı;
  • kişisel verilerin veri sahibinden toplanmadığı durumlarda, kaynaklarına ilişkin mevcut herhangi bir bilgi;
  • GDPR Madde 22(1) ve (4)'te atıfta bulunulan profil oluşturma dahil otomatik karar vermenin varlığı ve en azından bu durumlarda, ilgili mantık hakkında anlamlı bilgilerin yanı sıra bunların önemi ve öngörülen sonuçları veri sahibi için bu tür işleme.
  Ayrıca, veri sahibi kişisel verilerin üçüncü bir ülkeye veya uluslararası bir kuruluşa aktarılıp aktarılmadığı konusunda bilgi edinme hakkına sahiptir. Böyle bir durumda, veri sahibi aktarımla ilgili uygun güvenceler hakkında bilgilendirilme hakkına sahip olacaktır. Bir veri sahibi bu erişim hakkından yararlanmak isterse, herhangi bir zamanda kontrolörün herhangi bir çalışanıyla iletişime geçebilir.
 • c) Düzeltme hakkı

  Her bir veri sahibi, Avrupa yasa koyucusu tarafından tanınan, kendisiyle ilgili yanlış kişisel verilerin düzeltilmesini gecikmeksizin kontrolörden talep etme hakkına sahiptir. İşleme amaçları göz önünde bulundurularak, veri sahibi, ek bir beyan verilmesi de dahil olmak üzere, eksik kişisel verilerin tamamlanmasını sağlama hakkına sahip olacaktır. Bir veri sahibi bu düzeltme hakkını kullanmak isterse, herhangi bir zamanda kontrolörün herhangi bir çalışanıyla iletişime geçebilir.
 • d) Silme hakkı (Unutulma hakkı)

  Her veri sahibi, Avrupa yasa koyucusu tarafından kontrolörden kendisi ile ilgili kişisel verilerin herhangi bir gecikme olmaksızın silinmesini talep etme hakkına sahip olacaktır ve kontrolör, aşağıdaki gerekçelerden birinin olması durumunda kişisel verileri gereksiz gecikme olmaksızın silme yükümlülüğüne sahip olacaktır. işleme gerekmediği sürece geçerlidir:
  • Kişisel veriler, toplanma veya başka bir şekilde işlenme amaçlarıyla ilgili olarak artık gerekli değildir.
  • Veri sahibi, GDPR'nin 6(1) maddesinin (a) bendi uyarınca veya GDPR'nin 9(2) maddesinin (a) bendine göre ve başka bir yasal dayanak bulunmadığında, işlemenin dayandığı onayı geri çeker. işleme için.
  • Veri sahibi, GDPR'nin 21(1) Maddesi uyarınca işlemeye itiraz eder ve işleme için her şeyden önce gelen meşru bir gerekçe yoktur veya veri sahibi, GDPR'nin 21(2) Maddesi uyarınca işlemeye itiraz eder.
  • Kişisel veriler hukuka aykırı olarak işlenmiştir.
  • Kişisel veriler, denetleyicinin tabi olduğu Birlik veya Üye Devlet hukukundaki yasal bir yükümlülüğe uygunluk için silinmelidir.
  • Kişisel veriler, GDPR'nin 8(1) Maddesinde atıfta bulunulan bilgi toplumu hizmetleri teklifiyle ilgili olarak toplanmıştır.
  Yukarıda belirtilen nedenlerden biri geçerliyse ve bir veri sahibi Dr. Mürüde Çakartaş Dağdelen tarafından saklanan kişisel verilerin silinmesini talep etmek isterse, herhangi bir zamanda kontrolörün herhangi bir çalışanıyla iletişime geçebilir. Dr. Mürüde Çakartaş Dağdelen'in bir çalışanı, silme talebinin derhal yerine getirilmesini derhal sağlayacaktır. Kontrolörün kişisel verileri alenileştirdiği ve 17(1) maddesi uyarınca kişisel verileri silmekle yükümlü olduğu hallerde, kontrolör, mevcut teknolojiyi ve uygulama maliyetini dikkate alarak, kişisel verileri işleyen diğer kontrolörleri veri sahibinin söz konusu kontrolörler tarafından söz konusu kişisel verilere yönelik her türlü bağlantının veya bunların kopyalanmasının veya çoğaltılmasının silinmesini talep ettiği hususunda bilgilendirmek için teknik tedbirler de dahil olmak üzere makul adımları atar. Dr. Mürüde Çakartaş Dağdelen'in bir çalışanı, bireysel durumlarda gerekli önlemleri ayarlayacaktır.
 • e) İşleme kısıtlama hakkı

  Her veri sahibi, aşağıdakilerden birinin geçerli olduğu durumlarda, kontrolörden işleme kısıtlamasını elde etmek için Avrupa yasa koyucusu tarafından verilen hakka sahip olacaktır:
  • Kişisel verilerin doğruluğuna, veri sahibi tarafından, denetleyicinin kişisel verilerin doğruluğunu doğrulamasını sağlayan bir süre boyunca itiraz edilir.
  • İşleme hukuka aykırıdır ve ilgili kişi kişisel verilerin silinmesine karşı çıkar ve bunun yerine kullanımlarının kısıtlanmasını talep eder.
  • Kontrolörün artık işleme amaçları için kişisel verilere ihtiyacı yoktur, ancak bunlar, veri sahibi tarafından yasal iddiaların oluşturulması, uygulanması veya savunulması için gereklidir.
  • Veri sahibi, denetleyicinin meşru gerekçelerinin veri öznesinin meşru gerekçelerini geçersiz kılıp kılmadığını doğrulayana kadar GDPR'nin 21(1) Maddesi uyarınca işlemeye itiraz etmiştir.
  Yukarıda belirtilen koşullardan biri karşılanırsa ve ilgili kişi Dr. Mürüde Çakartaş Dağdelen tarafından saklanan kişisel verilerin işlenmesinin kısıtlanmasını talep etmek isterse, herhangi bir zamanda kontrolörün herhangi bir çalışanıyla iletişime geçebilir. İşlemin kısıtlanmasını Dr. Mürüde Çakartaş Dağdelen'in çalışanı ayarlayacaktır.
 • f) Veri taşınabilirliği hakkı

  Her bir veri sahibi, Avrupa yasa koyucusu tarafından tanınan, bir kontrolöre sağlanan ve kendisiyle ilgili olan kişisel verileri yapılandırılmış, yaygın olarak kullanılan ve makine tarafından okunabilir bir formatta alma hakkına sahiptir. İşleme GDPR'nin 6(1) maddesinin (a) bendi veya GDPR'nin 9(2) maddesinin (a) bendi uyarınca rızaya dayalı olduğu sürece, kişisel verilerin sağlandığı kontrolör tarafından engellenmeksizin bu verileri başka bir kontrolöre iletme hakkına sahip olacaktır, veya GDPR'nin 6(1) maddesinin (b) bendi uyarınca bir sözleşmeye ilişkin olarak ve işleme faaliyeti kamu yararına yürütülen bir görevin yerine getirilmesi veya kontrolöre verilen resmi yetkinin kullanılması için gerekli olmadığı sürece işleme faaliyeti otomatik yollarla gerçekleştirilir. Ayrıca, GDPR Madde 20(1) uyarınca veri taşınabilirliği hakkını kullanırken, veri sahibi, teknik olarak mümkün olduğunda ve bunun yapılması başkalarının hak ve özgürlüklerini olumsuz etkilemediğinde, kişisel verilerin doğrudan bir kontrolörden diğerine aktarılmasını sağlama hakkına sahip olacaktır. Veri sahibi, veri taşınabilirliği hakkını ileri sürmek için istediği zaman Dr. Mürüde Çakartaş Dağdelen'in herhangi bir çalışanıyla iletişime geçebilir.
 • g) İtiraz hakkı

  Her bir veri öznesi, Avrupa yasa koyucusu tarafından, kendi özel durumuyla ilgili gerekçelerle, herhangi bir zamanda, GDPR'nin 6(1) maddesinin (e) veya (f) bendine dayanan kişisel verilerinin işlenmesine itiraz etme hakkına sahip olacaktır. Bu aynı zamanda bu hükümlere dayalı profilleme için de geçerlidir. Dr. Mürüde Çakartaş Dağdelen, veri sahibinin çıkarlarını, haklarını ve özgürlüklerini geçersiz kılan işleme için veya yasal taleplerin oluşturulması, uygulanması veya savunulması için zorlayıcı meşru gerekçeler gösteremediğimiz sürece, itiraz durumunda kişisel verileri artık işlemeyecektir. Dr. Mürüde Çakartaş Dağdelen'in kişisel verileri doğrudan pazarlama amacıyla işlemesi halinde, ilgili kişi, söz konusu pazarlama için kendisiyle ilgili kişisel verilerin işlenmesine istediği zaman itiraz etme hakkına sahip olacaktır. Bu, söz konusu doğrudan pazarlama ile ilgili olduğu ölçüde profilleme için de geçerlidir. Veri sahibi, Dr. Mürüde Çakartaş Dağdelen'e doğrudan pazarlama amaçları için işlemeye itiraz ederse, Dr. Mürüde Çakartaş Dağdelen artık kişisel verileri bu amaçlar için işlemeyecektir. Buna ek olarak, veri sahibi, özel durumuyla ilgili gerekçelerle, kamu yararı nedeniyle yürütülen bir görevin yerine getirilmesi için gerekli olmadıkça, Dr. Mürüde Çakartaş Dağdelen tarafından bilimsel veya tarihi araştırma amaçları veya GDPR Madde 89 (1) uyarınca istatistiksel amaçlar için kendisiyle ilgili kişisel verilerin işlenmesine itiraz etme hakkına sahiptir. İtiraz hakkını kullanmak için, veri sahibi Dr. Mürüde Çakartaş Dağdelen'in herhangi bir çalışanıyla iletişime geçebilir. Buna ek olarak, veri sahibi, bilgi toplumu hizmetlerinin kullanımı bağlamında ve 2002/58/EC sayılı Direktife bakılmaksızın, teknik özellikler kullanılarak otomatik yollarla itiraz etme hakkını kullanmakta serbesttir.
 • h) Profil oluşturma dahil otomatik bireysel karar verme

  Her bir veri öznesi, Avrupa yasa koyucusu tarafından verilen, kendisiyle ilgili yasal etkiler doğuran veya benzer şekilde kendisini önemli ölçüde etkileyen, profil oluşturma da dahil olmak üzere, yalnızca otomatik işlemeye dayalı bir karara tabi olmama hakkına sahip olacaktır, veri sahibi ile bir veri denetleyicisi arasında bir sözleşme olması veya (2) denetleyicinin tabi olduğu ve aynı zamanda veri sahibinin hak ve özgürlükleri ile meşru menfaatlerini korumak için uygun önlemleri belirleyen Birlik veya Üye Devlet hukuku tarafından yetkilendirilmemiş olması veya (3) veri sahibinin açık rızasına dayanmaması. Karar (1) veri sahibi ile bir veri denetleyicisi arasında bir sözleşmenin yapılması veya ifası için gerekliyse veya (2) veri sahibinin açık rızasına dayanıyorsa, Dr. Mürüde Çakartaş Dağdelen, veri sahibinin hak ve özgürlüklerini ve meşru menfaatlerini, en azından denetleyici tarafında insan müdahalesi alma, görüşünü ifade etme ve karara itiraz etme hakkını korumak için uygun önlemleri uygulayacaktır. Veri sahibi, otomatik bireysel karar verme ile ilgili haklarını kullanmak isterse, istediği zaman Dr. Mürüde Çakartaş Dağdelen'in herhangi bir çalışanıyla iletişime geçebilir.
 • i) Veri koruma onayını geri çekme hakkı

  Her bir veri sahibi, Avrupa yasa koyucusu tarafından kendisine tanınan kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin onayını istediği zaman geri çekme hakkına sahip olacaktır. Veri sahibi rızasını geri çekme hakkını kullanmak isterse, istediği zaman Dr. Mürüde Çakartaş Dağdelen'in herhangi bir çalışanıyla iletişime geçebilir.

8. Facebook'un uygulanması ve kullanımına ilişkin veri koruma hükümleri

Bu web sitesinde denetleyici, Facebook kuruluşunun bileşenlerini entegre etmiştir. Facebook bir sosyal ağdır. Sosyal ağ, internette sosyal toplantılar için bir yer, genellikle kullanıcıların birbirleriyle iletişim kurmasına ve sanal bir alanda etkileşime girmesine olanak tanıyan çevrimiçi bir topluluktur. Bir sosyal ağ, fikir ve deneyim alışverişi için bir platform olarak hizmet verebilir veya İnternet topluluğunun kişisel veya işle ilgili bilgiler sağlamasına olanak tanıyabilir. Facebook, sosyal ağ kullanıcılarının özel profiller oluşturmasına, fotoğraf yüklemesine ve arkadaşlık istekleri aracılığıyla ağ kurmasına olanak tanır. Facebook'un işletme şirketi Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, Amerika Birleşik Devletleri'dir. Bir kişi Amerika Birleşik Devletleri veya Kanada dışında yaşıyorsa, veri sorumlusu Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, İrlanda'dır. Denetleyici tarafından işletilen ve bir Facebook bileşeninin (Facebook eklentileri) entegre edildiği bu İnternet sitesinin münferit sayfalarından birine yapılan her çağrıda, veri sahibinin bilgi teknolojisi sistemindeki web tarayıcısından otomatik olarak Facebook bileşeni aracılığıyla Facebook'tan ilgili Facebook bileşeninin görüntüsünü indirmesi istenir. Tüm Facebook eklentilerine genel bir bakışa https://developers.facebook.com/docs/plugins/ adresinden erişilebilir. Bu teknik prosedür sırasında Facebook, web sitemizin hangi özel alt sitesinin veri sahibi tarafından ziyaret edildiğinden haberdar olur. İlgili kişi aynı anda Facebook'ta oturum açmışsa, Facebook, ilgili kişinin web sitemize yaptığı her aramada - ve İnternet sitemizde kaldığı süre boyunca - İnternet sayfamızın hangi belirli alt sitesinin ilgili kişi tarafından ziyaret edildiğini tespit eder. Bu bilgiler Facebook bileşeni aracılığıyla toplanır ve veri sahibinin ilgili Facebook hesabıyla ilişkilendirilir. İlgili kişi web sitemize entegre edilmiş Facebook düğmelerinden birine, örneğin "Beğen" düğmesine tıklarsa veya ilgili kişi bir yorum gönderirse, Facebook bu bilgileri ilgili kişinin kişisel Facebook kullanıcı hesabıyla eşleştirir ve kişisel verileri kaydeder. Facebook, Facebook bileşeni aracılığıyla, web sitemize yapılan çağrı sırasında veri sahibi Facebook'ta aynı anda oturum açtığında, veri sahibinin web sitemizi ziyareti hakkında her zaman bilgi alır. Bu, veri sahibinin Facebook bileşenine tıklayıp tıklamadığına bakılmaksızın gerçekleşir. Facebook'a böyle bir bilgi aktarımı veri sahibi için istenmiyorsa, web sitemize çağrı yapılmadan önce Facebook hesabından çıkış yaparak bunu önleyebilir. Facebook tarafından yayınlanan ve https://facebook.com/about/privacy/ adresinde bulunan veri koruma kılavuzu, kişisel verilerin Facebook tarafından toplanması, işlenmesi ve kullanılması hakkında bilgi vermektedir. Buna ek olarak, Facebook'un veri sahibinin gizliliğini korumak için hangi ayar seçeneklerini sunduğu da burada açıklanmaktadır. Buna ek olarak, Facebook'a veri aktarımının ortadan kaldırılmasına izin vermek için farklı yapılandırma seçenekleri sunulmaktadır. Bu uygulamalar, veri sahibi tarafından Facebook'a veri aktarımını ortadan kaldırmak için kullanılabilir.

9. Google Analytics'in uygulanması ve kullanımına ilişkin veri koruma hükümleri (anonimleştirme işleviyle birlikte)

Bu web sitesinde, kontrolör Google Analytics bileşenini (anonimleştirici işleviyle) entegre etmiştir. Google Analytics bir web analiz hizmetidir. Web analitiği, web sitelerine gelen ziyaretçilerin davranışları hakkında verilerin toplanması, bir araya getirilmesi ve analiz edilmesidir. Bir web analiz hizmeti, diğerlerinin yanı sıra, bir kişinin geldiği web sitesi (yönlendiren olarak adlandırılır), hangi alt sayfaların ziyaret edildiği veya bir alt sayfanın ne sıklıkta ve ne süreyle görüntülendiği hakkında veri toplar. Web analizleri temel olarak bir web sitesinin optimizasyonu ve İnternet reklamcılığının maliyet-fayda analizini yapmak için kullanılır. Google Analytics bileşeninin operatörü Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, İrlanda'dır. Google Analytics aracılığıyla web analizi için denetleyici "_gat. _anonymizeIp" uygulamasını kullanır. Bu uygulama sayesinde veri sahibinin internet bağlantısının IP adresi Google tarafından kısaltılır ve web sitelerimize bir Avrupa Birliği Üye Devletinden veya Avrupa Ekonomik Alanı Anlaşmasına Taraf başka bir Devletten erişildiğinde anonimleştirilir. Google Analytics bileşeninin amacı, web sitemizdeki trafiği analiz etmektir. Google, toplanan verileri ve bilgileri, diğerlerinin yanı sıra, web sitemizin kullanımını değerlendirmek ve web sitelerimizdeki etkinlikleri gösteren çevrimiçi raporlar sağlamak ve bizim için İnternet sitemizin kullanımıyla ilgili diğer hizmetleri sağlamak için kullanır. Google Analytics, veri sahibinin bilgi teknolojisi sistemine bir çerez yerleştirir. Çerezlerin tanımı yukarıda açıklanmıştır. Çerezin ayarlanmasıyla, Google'ın web sitemizin kullanımını analiz etmesi sağlanır. Denetleyici tarafından işletilen ve bir Google Analytics bileşeninin entegre edildiği bu İnternet sitesinin münferit sayfalarından birine yapılan her çağrıda, veri sahibinin bilgi teknolojisi sistemindeki İnternet tarayıcısı, çevrimiçi reklamcılık ve Google'a komisyonların ödenmesi amacıyla Google Analytics bileşeni aracılığıyla otomatik olarak veri gönderecektir. Bu teknik prosedür sırasında, Google işletmesi, diğerlerinin yanı sıra, ziyaretçilerin ve tıklamaların kaynağını anlamak ve daha sonra komisyon anlaşmaları oluşturmak için Google'a hizmet eden veri sahibinin IP adresi gibi kişisel bilgiler hakkında bilgi edinir. Çerez, erişim zamanı, erişimin yapıldığı konum ve web sitemizin veri sahibi tarafından ziyaret edilme sıklığı gibi kişisel bilgileri saklamak için kullanılır. İnternet sitemize yapılan her ziyarette, veri sahibi tarafından kullanılan İnternet erişiminin IP adresi de dahil olmak üzere bu tür kişisel veriler Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Google'a iletilecektir. Bu kişisel veriler Google tarafından Amerika Birleşik Devletleri'nde saklanır. Google, teknik prosedür aracılığıyla toplanan bu kişisel verileri üçüncü taraflara aktarabilir. Veri sahibi, yukarıda belirtildiği gibi, kullanılan web tarayıcısının ilgili bir ayarlaması yoluyla web sitemiz aracılığıyla çerezlerin ayarlanmasını istediği zaman önleyebilir ve böylece çerezlerin ayarlanmasını kalıcı olarak reddedebilir. Kullanılan internet tarayıcısında böyle bir ayarlama, Google Analytics'in veri sahibinin bilgi teknolojisi sistemine bir çerez yerleştirmesini de önleyecektir. Ayrıca, Google Analytics tarafından halihazırda kullanılmakta olan çerezler, bir web tarayıcısı veya diğer yazılım programları aracılığıyla herhangi bir zamanda silinebilir. Buna ek olarak, veri sahibi, bu web sitesinin kullanımıyla ilgili olarak Google Analytics tarafından oluşturulan verilerin toplanmasına ve bu verilerin Google tarafından işlenmesine itiraz etme ve bunları engelleme şansına sahiptir. Bu amaçla, ilgili kişi https://tools.google.com/dlpage/gaoptout bağlantısı altında bir tarayıcı eklentisi indirmeli ve yüklemelidir. Bu tarayıcı eklentisi, bir JavaScript aracılığıyla Google Analytics'e, İnternet sayfalarının ziyaretleriyle ilgili herhangi bir veri ve bilginin Google Analytics'e iletilmeyebileceğini söyler. Tarayıcı eklentilerinin yüklenmesi Google tarafından bir itiraz olarak kabul edilir. İlgili kişinin bilgi teknolojisi sistemi daha sonra silinir, biçimlendirilir veya yeni yüklenirse, ilgili kişi Google Analytics'i devre dışı bırakmak için tarayıcı eklentilerini yeniden yüklemelidir. Tarayıcı eklentisi veri sahibi veya yetki alanlarına atfedilebilecek başka bir kişi tarafından kaldırılmışsa veya devre dışı bırakılmışsa, tarayıcı eklentilerinin yeniden yüklenmesi veya yeniden etkinleştirilmesi mümkündür. Daha fazla bilgi ve Google'ın geçerli veri koruma hükümleri https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ ve http://www.google.com/analytics/terms/us.html altında bulunabilir. Google Analytics, aşağıdaki https://www.google.com/analytics/ bağlantısı altında daha ayrıntılı olarak açıklanmaktadır.

10. Google-AdWords'ün uygulanması ve kullanımına ilişkin veri koruma hükümleri

Bu web sitesinde, denetleyici Google AdWords'ü entegre etmiştir. Google AdWords, reklamverenin Google arama motoru sonuçlarına ve Google reklam ağına reklam yerleştirmesine olanak tanıyan bir İnternet reklamcılığı hizmetidir. Google AdWords, reklamverenin, kullanıcı anahtar kelimeyle alakalı bir arama sonucuna ulaşmak için arama motorunu kullandığında, Google'ın arama sonuçlarında yalnızca bir reklamın görüntüleneceği belirli anahtar kelimeleri önceden tanımlamasına olanak tanır. Google Reklam Ağı'nda reklamlar, önceden tanımlanmış anahtar kelimeler dikkate alınarak otomatik bir algoritma kullanılarak ilgili web sayfalarına dağıtılır. Google AdWords'ün işletme şirketi Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, İrlanda'dır. Google AdWords'ün amacı, üçüncü tarafların web sitelerinde ve arama motoru Google'ın arama motoru sonuçlarında ilgili reklamların yer alması ve web sitemize üçüncü taraf reklamlarının eklenmesi yoluyla web sitemizin tanıtımıdır. Bir veri sahibi web sitemize bir Google reklamı aracılığıyla ulaşırsa, Google aracılığıyla veri sahibinin bilgi teknolojisi sisteminde bir dönüşüm çerezi dosyalanır. Çerezlerin tanımı yukarıda açıklanmıştır. Bir dönüşüm çerezi 30 gün sonra geçerliliğini kaybeder ve veri sahibini tanımlamak için kullanılmaz. Çerezin süresi dolmamışsa, dönüşüm çerezi, belirli alt sayfaların, örneğin bir çevrimiçi mağaza sisteminden alışveriş sepetinin web sitemizde çağrılıp çağrılmadığını kontrol etmek için kullanılır. Dönüşüm çerezi sayesinde hem Google hem de kontrolör, web sitemizdeki bir AdWords reklamına ulaşan bir kişinin satış yapıp yapmadığını, yani bir mal satışını gerçekleştirip gerçekleştirmediğini veya iptal edip etmediğini anlayabilir. Dönüşüm çerezi kullanılarak toplanan veriler ve bilgiler Google tarafından web sitemizin ziyaret istatistiklerini oluşturmak için kullanılır. Bu ziyaret istatistikleri, her bir AdWords reklamının başarısını veya başarısızlığını tespit etmek ve gelecekte AdWords reklamlarımızı optimize etmek için AdWords reklamları aracılığıyla sunulan toplam kullanıcı sayısını belirlemek için kullanılır. Ne şirketimiz ne de diğer Google AdWords reklamverenleri, Google'dan veri sahibini tanımlayabilecek bilgiler almaz. Dönüşüm çerezi, kişisel bilgileri, örneğin veri sahibi tarafından ziyaret edilen İnternet sayfalarını kaydeder. İnternet sayfalarımızı her ziyaret ettiğimizde, veri sahibi tarafından kullanılan İnternet erişiminin IP adresi de dahil olmak üzere kişisel veriler Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Google'a iletilir. Bu kişisel veriler Google tarafından Amerika Birleşik Devletleri'nde saklanır. Google, teknik prosedür aracılığıyla toplanan bu kişisel verileri üçüncü taraflara aktarabilir. Veri sahibi, yukarıda belirtildiği gibi, kullanılan İnternet tarayıcısının ilgili bir ayarı aracılığıyla web sitemiz tarafından çerezlerin ayarlanmasını istediği zaman önleyebilir ve böylece çerezlerin ayarlanmasını kalıcı olarak reddedebilir. Kullanılan İnternet tarayıcısının böyle bir ayarı, Google'ın veri sahibinin bilgi teknolojisi sistemine bir dönüşüm çerezi yerleştirmesini de önleyecektir. Ayrıca, Google AdWords tarafından ayarlanan bir çerez, İnternet tarayıcısı veya diğer yazılım programları aracılığıyla herhangi bir zamanda silinebilir. İlgili kişi, Google'ın ilgi alanına dayalı reklamlarına itiraz etme olanağına sahiptir. Bu nedenle, veri sahibi kullanımdaki her tarayıcıdan www.google.de/settings/ads bağlantısına erişmeli ve istenen ayarları yapmalıdır. Daha fazla bilgi ve Google'ın geçerli veri koruma hükümleri https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ adresinden alınabilir.

11. İşleme için yasal dayanak

Madde 6(1) lit. 6(1) lit. a GDPR, belirli bir işleme amacı için onay aldığımız işleme operasyonları için yasal dayanak olarak hizmet eder. Kişisel verilerin işlenmesi, veri sahibinin taraf olduğu bir sözleşmenin ifası için gerekliyse, örneğin işleme operasyonları malların tedariki veya başka bir hizmetin sağlanması için gerekli olduğunda olduğu gibi, işleme GDPR Madde 6 (1) lit. b'ye dayanır. Aynı durum, örneğin ürünlerimiz veya hizmetlerimizle ilgili sorular söz konusu olduğunda, sözleşme öncesi önlemlerin alınması için gerekli olan işleme faaliyetleri için de geçerlidir. Şirketimiz, vergi yükümlülüklerinin yerine getirilmesi gibi kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olduğu yasal bir yükümlülüğe tabi ise, işleme GDPR Madde 6(1) c bendine dayanır. 6(1) lit. c GDPR'ye dayanmaktadır. Nadir durumlarda, kişisel verilerin işlenmesi, veri sahibinin veya başka bir gerçek kişinin hayati çıkarlarını korumak için gerekli olabilir. Örneğin, bir ziyaretçinin şirketimizde yaralanması ve adının, yaşının, sağlık sigortası verilerinin veya diğer hayati bilgilerin bir doktora, hastaneye veya başka bir üçüncü tarafa iletilmesi gerektiğinde durum böyle olacaktır. Bu durumda işleme, GD Madde 6(1) d bendine dayanacaktır. 6(1) lit. d GDPR. Son olarak, işleme faaliyetleri GDPR Madde 6(1) f bendine dayandırılabilir. Bu yasal dayanak, yukarıda belirtilen yasal dayanaklardan herhangi birinin kapsamına girmeyen işleme operasyonları için, şirketimiz veya üçüncü bir tarafça izlenen meşru menfaatlerin amaçları için işlemenin gerekli olması durumunda, söz konusu menfaatlerin kişisel verilerin korunmasını gerektiren veri sahibinin menfaatleri veya temel hak ve özgürlükleri tarafından geçersiz kılınması haricinde kullanılır. Bu tür işleme faaliyetlerine özellikle izin verilmektedir çünkü bunlar Avrupa yasa koyucusu tarafından özellikle belirtilmiştir. Veri sahibinin kontrolörün müşterisi olması halinde meşru bir menfaatin varsayılabileceğini düşünmüştür (GDPR 47. Madde 2. Cümle).

12. Kontrolör veya üçüncü bir şahıs tarafından izlenen meşru menfaatler

Kişisel verilerin işlenmesinin Madde 6(1)'e dayandığı hallerde lit. f GDPR meşru menfaatimiz, işimizi tüm çalışanlarımızın ve hissedarlarımızın refahı lehine yürütmektir.

13. Kişisel verilerin saklanacağı süre

Kişisel verilerin saklanma süresini belirlemek için kullanılan kriter, ilgili yasal saklama süresidir. Bu sürenin sona ermesinden sonra, sözleşmenin yerine getirilmesi veya bir sözleşmenin başlatılması için artık gerekli olmadığı sürece ilgili veriler rutin olarak silinir.

14. Kanuni veya sözleşme gereği kişisel verilerin sağlanması; Sözleşme yapmak için gerekli şartlar; Veri sahibinin kişisel verileri sağlama yükümlülüğü; bu tür verilerin sağlanamamasının olası sonuçları

Kişisel verilerin sağlanmasının kısmen kanunen gerekli olduğunu (örneğin vergi düzenlemeleri) veya sözleşme hükümlerinden de kaynaklanabileceğini (örneğin sözleşme ortağı hakkında bilgi) açıklığa kavuşturuyoruz. Bazen, veri sahibinin bize kişisel verilerini sağladığı ve daha sonra tarafımızdan işlenmesi gereken bir sözleşme yapılması gerekebilir. Örneğin, şirketimiz kendisiyle bir sözleşme imzaladığında veri sahibi bize kişisel verilerini sağlamakla yükümlüdür. Kişisel verilerin sağlanmaması, veri sahibi ile sözleşmenin akdedilememesi sonucunu doğuracaktır. Kişisel veriler veri sahibi tarafından sağlanmadan önce, veri sahibi herhangi bir çalışanla iletişime geçmelidir. Çalışan, kişisel verilerin sağlanmasının yasa veya sözleşme gereği olup olmadığını veya sözleşmenin imzalanması için gerekli olup olmadığını, kişisel verileri sağlama yükümlülüğü olup olmadığını ve kişisel verilerin sağlanmamasının sonuçlarını veri sahibine açıklar.

15. Otomatik karar vermenin varlığı

Sorumlu bir şirket olarak otomatik karar verme veya profil oluşturma kullanmıyoruz.
Gübreleme:

Yumurta ve sperm hücresinin birleşerek tek hücre olması.

Boşalma:

bu fırlatma meni (sperm).

Embriyo:

Döllenmiş bir Yumurtagebeliğin ikinci ayına kadar iki hücrenin başlaması Endometriozis: Normalde rahimde olması gereken endometrium hücrelerinin vücudun başka bir yerinde, genellikle karın boşluğunda bulunmasıdır.