Sperm Yongası (Bereketli Artı)

l1600

Sperm Çipi Fertile Plus Mikroakışkan sperm ekstraksiyon çipleri son yıllarda yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu çipler, DNA kırılma riski daha az olan morfolojik ve fizyolojik olarak daha iyi spermleri diğer düşük kaliteli, ölü ve olgunlaşmamış sperm hücrelerinden ayırmak için geliştirilmiştir. Amaç, sağlıklı hücrelere fiziksel olarak zarar verebilecek teknikler kullanmadan başarı elde etmektir.

Suni tohumlamadan önce, spermi seminal sıvıdan ayırmak için semen örneği yüksek hızda döndürülür ve çöktürülür. Buna santrifüjleme denir. Uzmanlar bu işlemlerin spermlere zarar verebileceğini söylüyor. Ancak sperm çipi sayesinde bu risk en aza indirilmiştir.

Spermleri ayırmak için, seminal sıvı çipteki yarım milimetreden daha az genişlikteki bir kanala enjekte edilir. Daha sonra sağlıklı spermler çipteki kanaldan dışarı yüzerek ölü ya da hasarlı spermlerden ayrılıyor. Bu işlemlerden sonra sağlıklı sperm oranı yüzde 45'ten yüzde 98'e çıkmaktadır.

Bilim insanları, kısır olduğu tespit edilen erkeklerin seminal sıvısında, milyonlarca sağlıksız sperm arasında birkaç tane bile sağlıklı sperm olduğunu keşfetti. Bu yöntem sayesinde tüm bu sağlıksız spermler arasından sağlıklı spermleri ayıklamanın çok kolay olduğu tespit edilmiştir.

Dünya Sağlık Örgütü'ne göre dünya genelinde 70 milyon çift kısırlık sorunu yaşıyor. Verilere göre kısırlık sorununun üçte biri sadece erkeklerden kaynaklanmaktadır. Tedavi yaklaşımları arasında, hücre içi sperm enjeksiyonu gibi yardımcı üreme tedavilerinin erkek kısırlığı için en iyi çözümler olduğu bulunmuştur. Hücre içi sperm enjeksiyonu tedavisinin en önemli yönünün en sağlıklı spermi seçmek olduğu da genel olarak kabul edilmektedir.

Hücre içi sperm enjeksiyonu için sperm seçim parametresi sperm hareketliliği ve morfolojisidir. Ancak günümüzdeki standart teknikler yetersiz kalmaktadır. Ayrıca ayırma teknikleri sırasında yoğunluk farkından dolayı DNA hasarı oluşabildiği gözlemlenmiştir. Flotasyon tekniğinde ise çökelmiş spermler arasından hareketli spermlerin taze ortama yüzmesi esas alınmaktadır. DNA parçalanma oranı yüksek olan semen örneklerinde her iki teknik de yetersiz kalmaktadır.

Sperm Çipi Fertile Plus Tüp bebek protokolünde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan sağlıklı spermi elde etmek için tüp bebek tedavisinde tercih edilmekte ve gün geçtikçe daha da ön plana çıkmaktadır.

Yöntemde sperm yumurtaya giderken mikro kanallardan geçiyor. Mikroçip döllenmede kullanılana benzer bir ortamı yeniden yarattığı için, spermler orijinaline en yakın kanallardan geçiyor.

Araştırmalara göre sperm fizyolojisine uygun bir seçim mekanizması sunduğu tespit edilen mikroakışkan teknolojisi üzerinde de araştırmalar devam etmektedir. Elbette mevcut klinik tekniklerin zorluğu küçümsenemez. Bunun çalışana bağlı olduğu da aşikârdır. Bununla birlikte, sperm çipleri oldukça verimli bir sperm sınıflandırması sağlar ve ileri teknoloji mikroakışkanlar olarak öne çıkar. Daraltılmış bir mikroakışkan ortamdaki mobil spermler bu mikroçipe kolayca adapte olabilir.

Sperm Çipi Fertile Plus Androloji laboratuvarlarında, üremeye yardımcı tedavi merkezlerinde, hastanelerdeki tüp bebek merkezlerinde, tıbbi laboratuvarlarda kullanılabilir. Sperm çipleri ile bir semen örneğinden genetik olarak en sağlıklı spermler herhangi bir ön işleme gerek kalmadan ayrıştırılabilmektedir. Serbest radikal oksijene en az maruz kalan spermlerin çeşitli tedavilerde kullanılması ve tüp bebek tedavilerinde başarı oranının arttırılması hedeflenmektedir.

Dünya çapında birçok farklı merkezde kullanılan sperm çiplerinden elde edilen verilerin değerlendirilmesi devam etmektedir. ABD, Rusya ve çeşitli Avrupa ülkeleri dahil olmak üzere birçok ülkede veriler izlenmektedir. Ürünler gerekli tüm yönetmelik ve standartlara uygun olup CE sertifikasına sahiptir. Uluslararası standartlarda yardımcı üreme tedavilerinde kullanılan küçük ekipman statüsündedir.

Sperm Çipi Fertile Plus Ne Yapar?

Sperm Çipi Fertile Plus yöntemiyle sağlıklı sperm hücreleri sağlıksız sperm hücrelerinden ayrılır. Sperm çipi olarak da adlandırılan mikroçipler, en kaliteli spermlerin seçilmesini sağlar. Bu süreçte sperm çipleri doğal ortamda nasıl çalışıyorsa aynı şekilde çalışır.

Sperm Çipi Fertile Plus DNA bakımı için de sağlıklı ve yüksek kaliteli çipler seçilir. Spermler iki parçaya ayrılır ve kaliteli spermler bir parçaya aktarılırken, hasarlı spermler diğer parçaya aktarılır. Sağlıksız spermler dışlanır ve sağlıklı spermler tedavide kullanılır. Böylece kötü sperm kalitesi riski ortadan kaldırılır. Bu da başarılı gebelik şansını artırır.

Tüp bebek tedavisi, normal yollarla bebek sahibi olamayanlar için en büyük umut kaynaklarından biridir. Tüp bebek tedavisi detaylı bir inceleme gerektirir ve tedavi süreci hastaların durumuna, test sonuçlarına, isteklerine, bütçesine, genetik yapısına, özel durumlarına vb. göre detaylı olarak değerlendirilir. Değerlendirme sonucunda bilimsel olarak kanıtlanmış yöntemler tedavi sürecine dahil edilir. Sperm Çipi Fertile Plus Tüp bebek tedavisinde de kullanılır ve gebeliğin başarı şansını arttırması açısından işlevseldir. Özellikle gebelik denemelerindeki sorun erkekten kaynaklanıyorsa bu yöntemle en kaliteli spermler elde edilebilmektedir. Tüp bebek tedavisinde kaliteli spermler kullanılarak başarılı bir gebelik başlatmak da mümkündür.

Doğurganlık sorunları dünya çapında yaygındır ve araştırmalar her 3 denemeden 1'inde doğurganlık sorununun kaynağının erkek olduğunu göstermektedir. Düşük sperm sayısı veya düşük sperm kalitesi gibi durumlar gebelik sorunlarına neden olan faktörler arasındadır. Sperm Çipi Fertile Plus Bu noktada denemelerin olumsuz etkilenmemesi için modern bir yöntem olarak karşımıza çıkıyor.

Sperm Çipi Fertile Plus Ne Zaman Tercih Edilir?

Sperm Çipi Fertile Plus Son yıllarda gebelik şansını artıran teknolojilerden biri olarak öne çıkmakta ve doğru uzmanlar tarafından doğru zamanda uygulandığı takdirde başarılı sonuçlar elde edilebilmektedir.

Sperm Çipi Fertile Plus Yöntem genellikle erkekte sperm sayısının düşük olduğu ya da kısırlığın kaynağının erkekte olduğu durumlarda tercih edilmektedir. Tedavi sırasında testislerden mikro TESE veya TESA gibi yöntemlerle sperm elde edildiğinde uzmanlar tarafından önerilmemektedir. Tekrar Sperm Çipi Fertile Plus Yöntemin uygulanabilmesi için erkekte az miktarda sperm olması gerekmektedir. Erkekte hiç sperm bulunmadığı azospermi durumunda, hasta sperm çipleri ile tedavi edilemez.

Çipli sperm teknolojisinin geliştirilmesinden bu yana tüp bebek tedavilerinde başarı oranları önemli ölçüde artmıştır. Bu nedenle yöntem tüp bebek tedavisi düşünenler için düşünülmekte ve uzman doktorlar tarafından yapılan ön incelemeler ve araştırmalar sonrasında ailelere önerilmektedir.

Sperm Çipi Fertile Plus ve Tüp Bebek Tedavisi

Tüp bebek tedavileri günümüz kısırlık sorunlarının üçte ikisini çözebilmektedir. Geçmişte düşünülemeyecek konular tüp bebek tedavisi ile artık rutin tedaviler arasında yer alıyor. Kısırlık sorunları ve tüp bebek tedavisi tıbbın en çok gelişen alanlarından biridir. Her geçen gün gelişim devam etmektedir.

Bugün Sperm Çipi Fertile PlusSperm sayısı yetersiz olan erkeklerin neden olduğu kısırlık, mikro çipli tüp bebek tedavisi ile çözülebilir. Kısırlığın yüzde 50'sinin erkek kaynaklı olduğu varsayılırsa, sperm çiplerinin geliştirilmesinin önemi daha iyi anlaşılacaktır. Sperm sayısı, şekli ve morfolojik nedenlerden dolayı gebelik elde etmekte zorlanan erkekler için umut kaynağı olmuştur. Bu yöntem hastanemizde oldukça yaygındır ve başarılı operasyonlar yapılmaya devam etmektedir.

Sperm çiplerinin kullanılmaya başlanması, başarılı gebelik sonuçları elde etme şansını artırmıştır. Bu teknoloji ile kaliteli spermler seçilmektedir. Yöntem, en yüksek kalitede DNA'ya sahip en iyi ve en uygun spermi bulmaya yardımcı olur. Embriyo en kaliteli sperm ile oluşturulduğu için gebelik şansı daha yüksektir. Tüp bebek tedavilerinde her zaman en modern yöntemleri kullanan hastanemizde Sperm Çipi Fertile Plus ve in vitro fertilizasyon tedavilerine başlandı.

Sperm Çipi Fertile Plus Bu, sağlıklı spermleri daha az sağlıklı spermlerden ayırmak için kullanılabilir. Sperm çipleri mikrokanallardan oluşur ve mikrokanallar en iyi spermi seçmekten sorumludur. Sistemin iki tarafı vardır ve bir tarafta iyi spermler depolanır. kaliteli sperm diğeri ise düşük kaliteli spermleri depolar. Düşük kaliteli spermler diğerlerine göre daha sağlıksızdır ve hasarlı DNA'ya sahiptir. İyi kaliteli spermler ise sağlam DNA'ya sahip sağlıklı spermlerdir. Böylece kaliteli spermler seçilir ve kalitesiz spermlerin gebelik şansını azaltması engellenir. Yumurta, kaliteli ve sağlıklı sperm ile birleştirilerek DNA'sı çok güçlü bir embriyo oluşturulur. Bu embriyo daha sonra başarılı bir şekilde rahme transfer edilir. Bu embriyodan beşinci güne ulaşan blastokist embriyolar üretmek mümkündür. Blastosist embriyolar gebeliğin oluşmasına ve sürdürülmesine yardımcı olur ve gebelik şansını artırır.

Sperm çipleri, yeterli spermi olmayan erkeklerin baba olmasını mümkün kılmaktadır. Ancak bazı adayların tedavilere yanıt vermediği ve tüm olanaklara rağmen bebek sahibi olamadığı unutulmamalıdır. Sperm Çipi Fertile Plus bu aşamada da devreye girerek sonuçların başarılı olmasını sağlayabilir.

Sperm çipleri tüp bebek tedavilerinde büyük avantaj sağlamaktadır. Tüp bebek tedavilerinde; erkek kısırlığı durumlarında, erkek adayın sperm sayısının düşük olduğu durumlarda, anne ve baba adayının gebe kalma şansı önemli ölçüde artırılabiliyor. Bu sorunlar nedeniyle bebek sahibi olamayan anne baba adayları, sperm çipleri sayesinde istedikleri gebeliğe ulaşma şanslarını artırabilmektedir.

Tıp alanında sürekli yenilikler ve gelişmeler olmaktadır. Sağlıklı spermleri tespit etmek için de farklı yöntemler geliştirilmiştir. Bunlardan en yenisi ve en etkilisi Sperm Çipi Fertile Plus Yöntem. Sperm çipleri, vücuttaki mevcut sistemi taklit eden mikro kanallar kullanır. Mikro kanallar kaliteli sperm seçiminde büyük önem taşımaktadır. Spermler bir alanda toplanır, daha sonra sağlıklı, kaliteli spermler mikro kanallardan elenerek farklı bir alanda toplanır. Mikro çip bir elek görevi görür.

Sağlıklı spermlerin kolay ve hızlı ayrıştırılması gebelik şansını artırmakta, yumurta hücresinin kaliteli spermlerle döllenmesine bağlı olarak kaliteli embriyolar elde etmek mümkün olmaktadır. Bu nedenle sperm çipi kullanan merkezlerde başarılı gebelik sayısı daha yüksektir.

Sperm Çipi Fertile Plus Spermler normal yolla anne adayının vajinasına yerleştirildiğinde rahim kanalına kadar olan mesafeyi kat ederler. Bu bölgede mukus adı verilen salgıda hormonların etkisiyle çeşitli mikro kanallar oluşur. Mikro kanalların görevi sağlıklı spermleri ayırmaktır. Sperm çipi, sağlıklı spermlerin tespit edilmesini mümkün kılar. Aynı zamanda gebelik elde etme süresini kısaltır. Çünkü gebeliğin oluşmasını sağlayan hızlı ve sağlıklı spermlerdir ve yumurta bu spermlerle döllenebilir.

Klasik tüp bebek tedavilerinde erkekten alınan sperm ve yumurta hücreleri aynı ortamdadır. Mikro enjeksiyon yöntemi kullanılırsa her bir yumurta hücresine sperm aktarılır. Böylece döllenme gerçekleşir. Eğer spermden gerekli verim alınamazsa döllenme için en uygun spermin seçilmesi gerekir. Bu durumda sperm çipi yöntemi kullanılır.

Uygulamada meni örneğinden en kaliteli sperm tercih edilebilir. Sperm sayısı yetersizse, sperm üzerinde DNA hasarı varsa ya da spermin morfolojik özelliklerinde eksiklik varsa sağlıklı embriyo elde etme şansı büyük oranda artmaktadır. Dolayısıyla tüm bu durumlara bağlı gebe kalamama durumlarında gebelik olasılığı artmaktadır.

Sperm Chip Fertile Plus Tedavisinin Uygulanması

Sperm Çipi Fertile Plus teknolojisi 2016 yılında hayata geçirildi. Özel teknoloji içeren ve uzun uğraşlar sonucu elde edilen çiplerde, kendine özgü yöntemlerle canlı sperm aranıyor. Çipler, sağlıklı spermler ile diğerlerine göre daha az sağlıklı olan spermleri birbirinden ayırıyor.

Sperm çiplerindeki mikro kanallar en kaliteli spermleri seçmek için çalışır. Yöntem, kaliteli ve kalitesiz spermleri iki farklı tarafa ayırır. Bir yandan DNA'sı tamamen sağlam ve sağlıklı olan kaliteli spermler toplanırken, diğer yandan DNA'sı hasarlı olan sağlıksız spermler toplanır. Bu sayede sağlıksız spermler seçilerek gebelik şansını azaltma riski ortadan kaldırılır.

Tedavinin ilk aşamasında mikro çip yöntemi ile spermler ayrıştırılır ve en kaliteli spermler tespit edilir. Eş zamanlı olarak anne adayına yumurta sayısını arttırmak için hormonal tedavi uygulanır. Sonraki aşamada sperm rahim içine bırakılır ve yumurtanın döllenmesi beklenir.

Sperm Çipi Fertile Plus yöntemiyle kaliteli spermler seçilerek aşılamanın daha başarılı olması sağlanmaktadır. Geliştirilmiş sperm çipleri ile sağlıklı ve kaliteli spermler bir elekten geçirilir gibi diğerlerinden ayrılır. Bu sağlıklı spermatozoa, aşı çipinde farklı bir yerde saklanır. mikrokanallar. Çip içine aktarılan spermler bir kuş sürüsü gibi hareket etmekte, DNA'sı iyi olan spermler ön plana çıkmakta ve aşılama için daha ideal seçenekler olduklarını göstermektedir. Dolayısıyla yöntemde iki aşama var; ilk aşamada kaliteli spermler seçiliyor, ikinci aşamada ise seçilen bu spermler rahim içine yerleştiriliyor.

Sperm Çipi Fertile Plus'ın Avantajları

Sperm Çipi Fertile Plus IVF uygulamalarında, suni döllenme uygulamalarında kullanılan sperm çipleridir. Bu çipler Harvard Üniversitesi & Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT), Brigham and Women's Hospital tarafından morfolojik, genetik ve fizyolojik olarak en iyi spermi seçmek için geliştirilmiştir. Ayrıca patenti de alınmıştır. Çipler tüp bebek merkezlerinin embriyoloji laboratuvarlarında kolaylıkla uygulanabilmektedir.

Mikroakışkan sperm ekstraksiyon çipi teknolojisi, spermin yumurtaya ulaşmak için vajinal kanalda ilerleme şeklini taklit etmeye çalışır. Bu nedenle, sağlıklı ve canlı hücrelere zarar verebilecek DNA kırılmalarına neden olabilecek santrifüjleme ve pietle karıştırma gibi teknikler kullanılmaz. En iyi spermleri diğer düşük kaliteli ve ölü spermlerden ayırmak için çok daha kolay, hızlı ve standart bir yöntemdir.

Elbette günümüzde sperm üzerinde çeşitli yöntemler kullanılmaktadır. Yaygın olarak kullanılan sperm yıkama, flotasyon, gradient yöntemleri bir takım teknikler kullanmaktadır. Santrifüj, vorteks ve pipetle karıştırma gibi teknikler canlı sperm hücrelerine zarar verebilir. Hatta oksidatif strese neden olabilir.

Oksidatif stres sağlıklı spermlerde DNA hasarına neden olur ve bu bilimsel çalışmalarla gösterilmiştir. Hasarlı DNA'ya sahip spermlerin kullanılması halinde tüp bebek (IVF) ve suni döllenme (IUI) uygulamalarında gebelik oranlarının düşmesine neden olmaktadır.

Sperm Çipi Fertile Plus şampiyon spermler seçilir ve bu mümkün olan en doğal şekilde yapılır. Sperme zarar verebilecek uzun süreli işlemler de ortadan kaldırılmış olur. Sadece 30 dakikalık son derece kısa bir prosedürle en sağlıklı sonuca ulaşmak mümkündür. Adım sayısının az olması nedeniyle kontaminasyon riski azalmakta ve tüm bu avantajlar sperm çiplerini her geçen gün daha da ön plana çıkarmaktadır.

Sperm Çipi Fertile Plus Uygulama Yerleri

Sperm Çipi Fertile Plus giderek daha fazla alanda ve daha fazla yerde uygulanmaktadır. Üremeye yardımcı tedavi merkezleri de uygulamanın yapıldığı yerlerden biri. Bu merkezlerde normal yollarla bebek sahibi olamayanlar için kapsamlı araştırmalar yapılmakta, testler sunulmakta ve gebelik şansını artırmak için sperm çipleri de tercih edilebilmektedir.

Androloji laboratuvarları, yöntemin uygulandığı bir başka yerdir. Bu tür laboratuvarlarda sperm çipi, sağlıklı ve DNA'sı bozulmamış spermlerin ayrıştırılması için modern ve etkili bir yöntem olarak kullanılabilmektedir.

Hastanelerin tüp bebek tedavi merkezleri Sperm Çipi Fertile Plus yöntemi en yaygın kullanılan yöntemlerden biridir. Çünkü yöntem tüp bebek tedavilerinde başarı oranını büyük ölçüde artırmakta ve sağlıklı spermlerle döllenme sağlayarak gebelik oranının artmasına yardımcı olmaktadır.

sperm çipi
Sperm Yongası (Bereketli Artı) 3

Sperm çipleri, sperm kalitesinin incelendiği ve sağlıklı sperm elde etmek için yöntemin kullanılabildiği tıbbi laboratuvarlarda da kullanılmaktadır. Gün geçtikçe ve araştırmalar yöntemin tedavilerde başarı oranını arttırdığını yansıttıkça daha fazla yerde karşımıza çıkacağını rahatlıkla söyleyebiliriz.

Normal Spermlerde Sperm Çipi Fertile Plus Kullanımı

Klinik çalışmalarda, geleneksel yöntemlerle sperm seçiminin minimal düzeyde bile olsa DNA parçalanmasına yol açabileceği gösterilmiştir. Oysa Sperm Çipi Fertile Plus tıp alanındaki kısırlık tedavilerinde, sağlıklı doğumlarla sonuçlanan gebelik oranları önemli ölçüde artmıştır. Tüp bebek ve aşılama tedavilerinin başarısını etkileyen en temel faktör embriyo kalitesidir. Sperm çipi teknolojisi kullanılarak sadece erkek kısırlığı sorunlarında değil, nedeni bilinmeyen kadın kısırlığı sorunlarında da embriyo kalitesinin artırıldığı görülmüştür.

Bu nedenle sperm çipi teknolojisi tüm kısırlık sorunlarında, hatta normal spermlerde bile kullanılabilmekte ve embriyo kalitesi artırılabilmektedir. Embriyo kalitesinin arttırılması doğal olarak sağlıklı gebelik oranını da arttırmaktadır. Bunun için en önemli nokta uzman doktorun yönlendirmesidir.

Sperm Çipi Fertile Plus Yöntemin tüp bebek tedavisine ek olarak yapıldığı unutulmamalıdır. Bu nedenle tüp bebek tedavisi almadan önce detaylı bir araştırma yapılmalı, alanında tecrübeli, başarı oranları yüksek doktorlar ve donanımlı sağlık merkezleri seçilmelidir. Hastanemiz yılların bilgi birikimi ve tecrübesi ile öne çıkan özverili bir ekibe sahiptir. Doktorumuz ve diğer personelimiz tedavi süreçlerini en iyi şekilde takip edecek, en hızlı ve en kolay şekilde nasıl başarıya ulaşılacağına göre bir yol haritası çizecektir.

Hastanemizde her zaman en modern tedavi ve yöntemler kullanılmakta, dünya standartlarında sağlık hizmetleri sizleri beklemektedir. Sperm çipi yöntemi tüp bebek tedavilerinde kullanılan en yeni ve en etkili yöntemlerden biridir. Bu nedenle ilgili yöntem hastalarımıza analizler sonucunda uygulanabilmekte, bu da başarılı gebelik şansını arttırmaktadır. Yöntemle ilgili en temel konular ve tüp bebek tedavisi ile ilgili aklınıza takılan her şey hakkında bizimle iletişime geçebilir, detaylı bilgi alabilir ve dilerseniz randevu talebinde bulunabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Lütfen form seçiniz