IVOX HASTANESİ WEB SİTESİNİ KULLANMADAN ÖNCE LÜTFEN BU KULLANIM ŞART VE KOŞULLARINI DİKKATLİCE OKUYUN.

Bu web sitesine ("Site") erişiminiz ve kullanımınız, bu Kullanım Şartları ve Koşullarına ve tüm geçerli yasalara tabidir ve bu koşullara tabidir. Ivox Hospital, bu Hüküm ve Koşulları herhangi bir zamanda ve tamamen kendi takdirine bağlı olarak revize edebilir ve güncelleyebilir ve bu revizyonlar Site kullanıcıları için bağlayıcıdır. Siteyi kullanmaya devam etmeniz, bu tür değişiklikleri kabul ettiğiniz ve kabul ettiğiniz anlamına gelecektir.

BU SİTE TIBBİ TAVSİYE VERMEMEKTEDİR.

Sitenin içeriği yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve profesyonel tıbbi tavsiye, teşhis, tedavi veya resmi bir tıbbi konsültasyon yerine DEĞİLDİR. Tıbbi bir durumla ilgili tüm sorularınız için daima doktorunuzun veya diğer kalifiye sağlık sağlayıcınızın tavsiyesine başvurun. Sitede veya Site aracılığıyla bir kişinin teşhisi, tedavisi veya belirli protokolleri veya reçeteleme bilgileri ile ilgili belirli tavsiye veya görüşler sağlayamayız. Vakanızın özellikleri konusunda daima doktorunuza danışmalısınız. Sitede yayınlanan sorular ve cevaplar da dahil olmak üzere bu Sitede yer alan hiçbir şey tıbbi tavsiye, teşhis veya tedavi amaçlı değildir. Ivox Hospital tarafından sağlanan herhangi bir bilgiye güvenmenin riski yalnızca size aittir. Site, cinsel açıdan müstehcen veya saldırgan bulabileceğiniz sağlıkla veya tıpla ilgili materyaller içerebilir. Bu Sitede veya Siteden sağlanan herhangi bir kaynak, bilgi, aparat, ürün veya işlemin doğruluğu, eksiksizliği, kullanışlılığı, güncelliği, güvenilirliği veya yeterliliği için açık veya zımni hiçbir beyan veya garanti verilmemektedir.

Bu Siteden size herhangi bir bilgi aktarımı, sizinle veya herhangi bir Ivox Hospital doktoru arasında bir doktor-hasta ilişkisi yaratmayı amaçlamaz veya oluşturmaz. Lütfen Sitedeki herhangi bir özellik aracılığıyla size veya başkalarına ait kişisel sağlık bilgilerini bize iletmeyin.

İÇERİK KULLANIMI

Tüm tasarımlar, metinler, grafikler ve dosyalar ve bunların seçimi ve düzenlenmesi dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere Sitede gördüğünüz veya okuduğunuz her şeyin, aksi belirtilmedikçe, Amerika Birleşik Devletleri ve yabancı yasalar uyarınca telif hakkı ile korunduğunu varsaymalısınız ve bu Kullanım Şartları ve Koşullarında veya Sitedeki metinde belirtilenler dışında, Ivox Hospital'ın açık yazılı izni olmadan kullanılamaz. Ivox Hospital, Sitede görüntülenen materyalleri kullanımınızın Ivox Hospital'a ait olmayan veya Ivox Hospital'a bağlı olmayan üçüncü şahısların haklarını ihlal etmeyeceğini garanti etmez veya beyan etmez.

Sitede görüntülenen materyalleri yalnızca sizin veya ailenizin ticari olmayan kişisel kullanımı için indirebilirsiniz, ancak materyallerde yer alan tüm telif hakkı ve diğer mülkiyet bildirimlerini de elinizde tutmanız şartıyla. Bununla birlikte, Ivox Hospital'ın önceden yazılı izni olmadan, metin, resim, ses ve video dahil olmak üzere Sitenin İçeriğini kamuya açık veya ticari amaçlarla dağıtamaz, değiştiremez, iletemez, iletemez, yeniden kullanamaz, rapor edemez veya kullanamazsınız.

Sitede görüntülenen kişi veya yerlerin resimleri, Ivox Hospital'ın mülkiyetindedir veya Ivox Hospital'ın izniyle kullanılmaktadır. Bu Kullanım Şartları ve Koşulları tarafından özel olarak izin verilmediği veya Sitenin başka bir yerinde verilen özel izinler dışında, bu görüntülerin sizin veya sizin yetkilendirdiğiniz herhangi bir kişi tarafından kullanılması yasaktır. Görsellerin izinsiz kullanımı telif hakkı yasalarını, ticari marka yasalarını, gizlilik ve tanıtım yasalarını ve iletişim düzenlemelerini ve tüzüklerini ihlal edebilir.

Sitede görüntülenen ticari markalar, logolar ve hizmet markaları (topluca “Ticari Marka(lar)”) Ivox Hospital veya diğerlerinin tescilli ve tescilsiz Ticari Markalarıdır. Sitede yer alan hiçbir şey, Ivox Hospital'ın veya Ticari Markanın sahibi olabilecek üçüncü şahısların yazılı izni olmaksızın Sitede görüntülenen herhangi bir Ticari Markayı/Markaları kullanmak için zımnen, itirazların engellenmesi veya başka bir şekilde herhangi bir lisans veya hak verdiği şeklinde yorumlanmamalıdır. (ler) Sitede görüntülenmektedir. Sitede görüntülenen Ticari Marka(lar)ı veya Sitedeki diğer herhangi bir içeriği bu Kullanım Şartları ve Koşullarında belirtilenler dışında kötüye kullanmanız kesinlikle yasaktır.

Ivox Hospital, fikri mülkiyet haklarını, cezai kovuşturma talebinde bulunmayı da içerebilecek yasaların sonuna kadar agresif bir şekilde uygulayacaktır.

GENEL SORUMLULUK REDDİ

SİTENİN KULLANIMI VE TARAMA RİSKİ KENDİ RİSKİNİZE AİTTİR. NE Ivox Hospital, ne de SİTENİN OLUŞTURULMASI, ÜRETİLMESİ, KATKIDA BULUNMASI VEYA SUNULMASINA İLİŞKİN BAŞKA HİÇBİR TARAF, SİTEYE ERİŞİMİNİZDEN KAYNAKLANAN DOĞRUDAN, ARIZİ, DOLAYLI, DOLAYLI VEYA CEZAİ ZARARDAN SORUMLU DEĞİLDİR. YUKARIDAKİLERİ SINIRLAMAKSIZIN, SİTEDEKİ HERŞEY SİZE “OLDUĞU GİBİ” TEMELİNDE VE KANUNLARIN İZİN VERDİĞİ TAM ÖLÇÜDE, AÇIK VEYA ZIMNİ HİÇBİR GARANTİ OLMAKSIZIN, SINIRLI DEĞİL, SUNULMAKTADIR. SATILABİLİRLİK, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK VEYA İHLAL ETMEME VE BİLGİSAYAR VİRÜSÜNDEN MUAFİYET GARANTİLERİ.

Ivox Hospital özellikle aşağıdakiler hakkında hiçbir beyanda bulunmaz veya garanti vermez: (i) kullanım sırasında veya kullanım yoluyla sağlanan içeriğin, yazılımın, metnin, grafiklerin, bağlantıların veya iletişimlerin doğruluğu, güvenilirliği, hatalar veya eksiklikler dahil eksiksizliği, doğruluğu veya güncelliği. Sitenin; veya (ii) Sitede yer alan içerikle ilgili olarak tıbbi tedaviler veya reçeteli ilaç ürünleri hakkındaki bilgilerin ifşa edilmesini gerektiren hükümet düzenlemelerinin yerine getirilmesi. Ivox Hospital, iş ortakları veya Sitede adı geçen herhangi bir üçüncü şahıs, hiçbir durumda herhangi bir zarardan sorumlu tutulamaz (bunlarla sınırlı olmamak üzere, tesadüfi ve sonuçsal zararlar, kişisel yaralanma/haksız ölüm, kar kaybı veya veri veya veri kaybından kaynaklanan zararlar dahil). Garanti, sözleşme, haksız fiil veya diğer herhangi bir yasal teoriye dayalı olsun veya olmasın Sitenin veya içeriğin kullanımından veya kullanılamamasından kaynaklanan iş kesintisi) ve Ivox Hospital'ın bu tür zararların olasılığı konusunda bilgilendirilip bilgilendirilmediği. Ivox Hospital, $1.000 ABD Dolarını aşmayacak şekilde yalnızca sizin maruz kaldığınız gerçek zararlar kadar sorumlu olacaktır. Ivox Hospital, Siteyi, içeriği veya Kamusal Alanı (aşağıda tanımlandığı gibi) kullanmanız veya yanlış kullanmanızdan kaynaklanan ölüm dahil herhangi bir kişisel yaralanmadan sorumlu değildir. Siteyi, herhangi bir içeriği veya Genel Alanları kullanımınızla bağlantılı olarak ortaya çıkan herhangi bir iddia, bu tür bir eyleme yol açan olayın meydana geldiği tarihten itibaren bir (1) yıl içinde yapılmalıdır. Bu Hüküm ve Koşullar kapsamındaki çözümler münhasırdır ve bu Hüküm ve Koşullarda açıkça belirtilenlerle sınırlıdır. Bazı yargı bölgeleri, zımni garantilerin hariç tutulmasına izin vermeyebilir, bu nedenle bu istisnalardan bazıları belirli alanlardaki kullanıcılar için geçerli olmayabilir.

Siteyi kullanırken, bilgiler Ivox Hospital ve bağlı kuruluşları, lisans verenleri ve tedarikçilerinin kontrolü ve yetkisi dışında olabilecek bir ortam üzerinden iletilecektir. Buna göre, Ivox Hospital ve iştirakleri, lisans verenleri ve tedarikçileri, Sitenin kullanımıyla bağlantılı olarak iletilen herhangi bir verinin veya diğer bilgilerin gecikmesi, başarısızlığı, kesintiye uğraması veya bozulmasıyla ilgili veya bunlarla ilgili hiçbir sorumluluk kabul etmez. Ivox Hospital ve bağlı kuruluşları, lisans verenleri, tedarikçileri ve İçerik sağlayıcıları, aşağıdakilere erişiminiz, kullanımınız nedeniyle bilgisayar ekipmanınıza veya diğer mülkünüze gelebilecek herhangi bir hasar veya bulaşabilecek virüslerden sorumlu tutulamaz ve sorumlu tutulamaz: veya Sitede gezinme veya Siteden herhangi bir materyal, veri, metin, resim, video veya ses indirmeniz.

Ivox Hospital, Siteye bağlanabilecek sitelerin tamamını incelememiştir ve Site dışı sayfaların veya Siteye veya Siteden bağlantı verilen diğer sitelerin içeriğinden sorumlu değildir. Diğer Site dışı sayfalara veya diğer sitelere bağlantı vermenin riski size aittir.

Tıbbi Sorumluluk Reddi

1. Tavsiye yok 1.1 Web sitemiz genel tıbbi bilgiler içermektedir. 1.2 Tıbbi bilgiler tavsiye değildir ve bu şekilde ele alınmamalıdır. 2. Garanti yok 2.1 Web sitemizdeki tıbbi bilgiler, açık veya zımni hiçbir beyan veya garanti olmaksızın sağlanmaktadır. 2.2 Bölüm 3.1'in kapsamını sınırlamadan, bu web sitesindeki tıbbi bilgilerin: (a) sürekli olarak mevcut olacağını veya mevcut olacağını; veya (b) doğru, doğru, eksiksiz, güncel veya yanıltıcı değildir. 3. Tıbbi yardım 3.1 Doktorunuzun veya diğer profesyonel sağlık hizmeti sağlayıcınızın tıbbi tavsiyesine alternatif olarak web sitemizdeki bilgilere güvenmemelisiniz. 3.2 Herhangi bir tıbbi konu hakkında özel sorularınız varsa, doktorunuza veya diğer profesyonel sağlık hizmeti sağlayıcınıza danışmalısınız. 3.3 Herhangi bir tıbbi durumunuz olabileceğini düşünüyorsanız, derhal tıbbi yardım almalısınız. 3.4 Web sitemizdeki bilgiler nedeniyle tıbbi tavsiye almayı asla geciktirmemeli, tıbbi tavsiyeyi dikkate almamalı veya tıbbi tedaviyi bırakmamalısınız. 4. Etkileşimli özellikler 4.1 Web sitemiz, kullanıcıların bizimle iletişim kurmasını sağlayan etkileşimli özellikler içerir. 4.2 Web sitemizin etkileşimli özellikleri aracılığıyla sağlanan iletişimin sınırlı yapısı nedeniyle, bu tür özellikleri kullanarak alabileceğiniz herhangi bir yardımın eksik olabileceğini ve hatta yanıltıcı olabileceğini kabul etmektesiniz. 4.3 Web sitemizin etkileşimli özelliklerini kullanarak alabileceğiniz herhangi bir yardım, özel tavsiye teşkil etmez ve bu nedenle, daha fazla bağımsız onay olmadan güvenilmemelidir.

KULLANICI GÖNDERİLERİ

Siteye elektronik posta veya başka bir şekilde ilettiğiniz herhangi bir veri, soru, yorum, öneri veya benzeri dahil olmak üzere herhangi bir iletişim veya materyal, gizli olmayan ve tescilli değildir ve bu şekilde ele alınacaktır ve bir doktor oluşturmayacaktır. -sizin ve herhangi bir Ivox Hastanesi doktoru arasındaki hasta ilişkisi. Ivox Hospital'ın bir hastasıysanız, lütfen doktorunuzla gizli bilgileri veya sağlık bilgilerini iletmenin uygun yollarını tartışın. Siteye herhangi bir tarafın haklarını ihlal eden veya ihlal eden herhangi bir iletişim veya içerik göndermeyeceğinizi veya iletmeyeceğinizi kabul etmektesiniz.

Aktardığınız veya yayınladığınız her şey Ivox Hospital veya bağlı kuruluşları tarafından çoğaltma, açıklama, aktarma, yayınlama, yayınlama ve ilan etme dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir amaçla kullanılabilir. Ayrıca, Ivox Hospital, Siteye gönderdiğiniz herhangi bir iletişimde yer alan her türlü fikri, kavramı, bilgiyi veya tekniği, bu tür bilgileri kullanarak ürünleri geliştirmek, üretmek ve pazarlamak dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir amaçla kullanmakta serbesttir. .

Sitenin genel alanlarında (mesaj panoları vb. dahil) kişisel bilgilerinizi (kullanıcı adı, e-posta adresi, kendinizle ilgili kişisel bilgiler vb. dahil) açıkladığınızda, bunu gönüllü olarak yaptığınızı ve bu tür bilgilerin başkaları tarafından toplanabileceğini ve kullanılabileceğini ve diğer afişlerden veya taraflardan istenmeyen mesajlarla sonuçlanabileceğini.

MAHREMİYET

Siteyi kullanımınızın, bu Hüküm ve Koşulların bir parçası olan Gizlilik Politikasına da tabi olduğunu kabul etmektesiniz. Amerika Birleşik Devletleri dışından herhangi bir bilgi gönderiyorsanız, bilgilerin Ivox Hospital ve iş ortakları tarafından Ivox Hospital Gizlilik Politikasına uygun olarak kullanılmasına izin veriyorsunuz.

TAZMİNAT

Ivox Hospital'ı ve bağlı kuruluşlarını, çalışanlarını, yüklenicilerini, acentelerini, lisans verenlerini, tedarikçilerini ve İçerik sağlayıcılarını makul avukatlar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü iddia, eylem veya talep, yükümlülük ve uzlaşmaya karşı savunmayı, tazmin etmeyi ve masun tutmayı kabul edersiniz. Bu Kullanım Şartlarını ve Koşullarını ihlal etmenizden kaynaklanan veya bundan kaynaklandığı iddia edilen ücretler.

YARGI

Ivox Hospital ve bağlı kuruluşları Kuzey Kıbrıs'ta yerleşiktir. Sitenin içeriğine katkıda bulunan doktorların, sağlık hizmeti sunucularının ve diğerlerinin çoğu, gerekirse yalnızca Kuzey Kıbrıs'ta lisanslıdır. Ivox Hospital ile veya herhangi bir şekilde Ivox Hospital sitesini kullanımınızla ilgili herhangi bir anlaşmazlık için münhasır yargı yetkisinin Kuzey Kıbrıs mahkemelerinde olduğunu açıkça kabul etmektesiniz; ve ayrıca, Ivox Hospital ve bağlı kuruluşları, çalışanları, yüklenicileri, acenteleri, lisans verenleri, tedarikçileri ve içeriği ile ilgili herhangi bir iddia dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, bu tür herhangi bir anlaşmazlıkla bağlantılı olarak Kuzey Kıbrıs mahkemelerinde kişisel yargı yetkisinin kullanılmasını kabul ve açıkça rıza gösteriyorsunuz. sağlayıcılar.

Bu Kullanım Şartları ve Koşulları, kanunlar ihtilafı ilkelerine bakılmaksızın, Kuzey Kıbrıs'taki dahili maddi kanunlara tabidir. Bu Kullanım Hüküm ve Koşullarının herhangi bir hükmünün yetkili yargı yetkisine sahip herhangi bir mahkeme tarafından geçersiz olduğu tespit edilirse, bu hükmün geçersizliği bu Kullanım Hüküm ve Koşullarının geri kalan hükümlerinin geçerliliğini etkilemeyecek ve tam olarak yürürlükte kalacaktır. ve etkisi. Hüküm ve koşulların herhangi birinden feragat edilmesi, başka herhangi bir hüküm veya koşulun söz konusu hüküm veya koşulundan daha ileri veya devam eden bir feragat olarak kabul edilmeyecektir.

KULLANIM ŞARTLARI VE KOŞULLARINDA DEĞİŞİKLİK

Ivox Hospital, kendi takdirine bağlı olarak, herhangi bir zamanda bu ilanı güncelleyerek bu Kullanım Şart ve Koşullarını revize edebilir. Bu tür herhangi bir revizyona tabisiniz ve bu nedenle, o sırada bağlı olduğunuz geçerli Kullanım Şartları ve Koşullarını gözden geçirmek için bu sayfayı periyodik olarak ziyaret etmelisiniz.

TAM SÖZLEŞME

Sitede açıkça belirtilmediği sürece, bu Hüküm ve Koşullar, Ivox Hospital Sitesinin ve içeriğinin kullanımına ilişkin olarak sizinle Ivox Hospital arasındaki anlaşmanın tamamını oluşturur. Bu Hüküm ve Koşullar hakkında herhangi bir sorunuz varsa, lütfen bizimle şu adresten iletişime geçin:

Kazım Nami Duru Sokak 6
Ortaköy, Lefkoşa, Kıbrıs

Son Revizyon: Mart, 2021
Daha fazlasını okuyun Gizlilik Politikası.

Hizmet Koşulları
Yumurta ve sperm hücresinin birleşerek tek hücre olması.
Boşalma:

bu fırlatma meni (sperm).

Embriyo:

Döllenmiş bir Yumurtagebeliğin ikinci ayına kadar iki hücrenin başlaması Endometriozis: Normalde rahimde olması gereken endometrium hücrelerinin vücudun başka bir yerinde, genellikle karın boşluğunda bulunmasıdır.